Tipy výtvarné umění

Monument transformace

Městská knihovna, Galerie hl. m. Prahy
kurátoři Vít Havránek, Zbyněk Baladrán
28. 5. – 30. 8. 2009
Autoři výstavy MONUMENT TRANSFORMACE se inspirovali velkými dějinnými zvraty. Impulsem k výstavě byla snaha odpovědět na otázku, co se stalo v České republice v průběhu dvaceti let po pádu komunistického režimu. Výstava nezaznamenává změnu režimu, ale především proces přemýšlení o transformaci. Její struktura je tvořena v napětí mezi různými metodami výzkumu společenských věd a umělecké praxe. Staví vedle sebe a konfrontuje teorii a umělecké výstupy. Tou je právě vytvářeno zmíněné „prostředí“, v němž je proces transformace mapován. Projekt průběžně probíhá už nějakou dobu v galerii Tranzitdisplay v Praze a na různých dalších místech. V Galerii hlavního města Prahy se představuje jako kompletní.
 
Peter Angermann
Klatovy / Klenová
17. 5. – 19. 7. 2009
Podobnost záměrně insitní malby Němce Petera Angermanna a českého emigranta Milana Kunce, který je přece jen kvůli svému původu na zdejší scéně mnohem známější, je evidentní. V některých polohách byste si oba tvůrce nejspíš spletli. Angermann (1945) studoval u Josepha Beuyse v Düsseldorfu a nyní učí na akademii v Norimberku. Už v roce 1969 založil se svým spolužáky skupinu YIUP, v roce 1979 spolu s dvěma českými kolegy-emigranty, Janem Knapem a Milanem Kuncem, skupinu Normal, která si získala mezinárodní respekt v kontextu nastupující postmoderny. Ukázka z tvorby této skupiny byla prezentována v roce 2005 na Prague biennale v Karlíně. Angermann stejně jako jeho souputníci maluje zářivě koloristické obrazy s tematikou každodenní banality, zároveň se staví ironicky a kriticky vůči východnímu i západnímu režimu. V tehdejší době razantní agitka se postupem času mění v nostalgickou grotesku. Výstava v Klatovech představuje zásadní Angermannova díla ze 70. a 80. let 20. století.
 
Jiří Straka, Martin Eder, Jonathan Meese, Josef Bolf
Galerie Rudolfinum
7. 5. – 16. 8. 2009
Něco dekadentního spojuje výstavu čtyř autorů (dva Němce a dva Čechy) nazvanou SPODNÍ PROUD. Už název napovídá, že hlavní roli zde mají různé zasuté proudy podvědomí. Všichni čtyři pracují s příběhy plnými ironie, hyperbol a kýče. Strakova klasická čínská tušová malba v nezvykle monumentálním měřítku je v ostrém kontrastu s ironickými tématy ryze evropské provenience. Témata nejpokleslejšího kýče – Martinem Ederem provedená jakoby staromistrovskou šerosvitnou malbou akademického střihu – jsou jeho nezastřenou hrou s pokleslým vkusem širokých vrstev. Naproti tomu Jonathan Meese ve svých plastikách brilantně rozehrává rafinovanou hru s odkazy na evropské sochařství. Snad nejhlouběji sestupuje Josef Bolf ve svých technicky náročných obrazech tematicky se nořících do temných vrstev nevědomí a infantilní vzpomínky. Všem je společný pevný základ hluboce poznaných a především zažitých dějin evropské kultury a uměleckého odkazu.
 

Diplomky fakulty umění
GVU a Nová síň Ostrava Poruba
17. 6. – 12. 7. 2009 

Studio Najbrt
GVU

 
19. 6. – 19. 7. 2009
V ostravském umění probíhá několik výstav, přičemž tou nejdůležitější pro region je druhá výstava diplomových prací absolventů Fakulty umění na ostravské univerzitě, zakládající už tradici, kdy se mladí umělci prezentují na veřejnosti. Na fakultě patří k nejvýraznějším ateliéry malby a intermédií, kde vyučují známí ostravští umělci jako Daniel Balabán, Jiří Surůvka, Petr Lysáček a brněnský František Kowolowski, zajímavé výstupy můžeme sledovat i ve volné a obalové grafice u doyena lettrismu Eduarda Ovčáčka a knižní designérky Elišky Čabalové.
Další zajímavou výstavou je prezentace pražského grafického Studia Najbrt, které vytvořilo nové logo Ostravy se třemi vykřičníky, které vyjadřují energii, sebevědomí a humor. Tvorba studia se neomezuje jen na typografické návrhy, rozsah práce je dnes už velmi široký od knih, plakátů, časopisů přes hrnky až po snowboardy. Aleš Najbrt, zakladatel studia a autor titulu Reflex, je spojován také se začátky divadla Sklep a zahrál si rovněž v ČESKÉ SODĚ.

LENKA LINDAUROVÁ

XANTYPA 06/09 - výběr z článků

MAGDALENA DIETLOVÁ 06/09

MAGDALENA DIETLOVÁ 06/09

Vážení a milí,
vězte, že porucha osobnosti není ojedinělým jevem, jen v Česku je zasaženo patnáct procent populace. Proč to říkám? Protože sama se potkávám s příběhy dětí i dospělých, na nichž se jejich rodina či okolí vzdálenější někdy nějak provinilo. Oni se tím užírají a navenek působí jako podivíni (trpí bulimií, sebepoškozováním, vystresovaností či agresivitou). Málokdo si dá tu práci, aby vystopoval, proč se to děje…

Jakub Nepraš: Iluzionista

Jakub Nepraš, osmadvacetiletý absolvent Akademie výtvarných umění, tvoří v Praze, svou věž, prorůstající korunami stromů, má nedaleko Prahy. A jen letos už vystavoval v Paříži, New Yorku a nejnověji v Portu. Dveře do světa mu povětšinou otevírá padovsko-pražská kreativní galerie Vernon galeristky Moniky Burian. Jakub říká: „Někdy ani nechci být na své vernisáži, chci, aby mé věci žily samy, beze mne.“ Takže teď na něj na chvíli zapomeňte, prohlédněte si fotografie jeho děl, a až se vynadíváte, vraťte se k nám, abychom nahlédli do „iluzionistovy maringotky“.

Poslední anatolští kočovníci

V dálce se ozývá cinkot rolniček a bečení ovcí. Tábor kočovníků, který už od rána marně hledáme, musí ležet někde nablízku. Náhle proti nám s ostrým vrčením vybíhá několik ovčáckých psů velkých jako tele. Začínáme panikařit, ale naštěstí přichází včas záchrana. Na scéně se objevuje ani ne desetiletý pasáček, důrazně psy napomíná a zahání svou velkou holí.

Milena Vicenová

Česká republika podstupuje od ledna zatěžkávací zkoušku v podobě předsednictví v Evropské unii. A to je členem tohoto společenství teprve pět let. Čeští diplomaté v Bruselu jsou konfrontováni s množstvím aktuálních krizí a problémů, o kterých se kolegům ze starších a zkušenějších členských států v průběhu jejich předsednictví ani nezdálo. Světová finanční krize, energetická krize vyvolaná zastavením dodávek ruského plynu či eskalace napětí na Blízkém východě, poprask kolem ENTROPY či pád české vlády a desítky či stovky dalších „běžných“ pracovních problémů. Výboru stálých představitelů členských států EU pod názvem COREPER předsedá v Radě EU jediná žena v této nejvyšší funkci – velvyslankyně MILENA VICENOVÁ.

Moldavsko na pomezí dvou světů

Kde v Evropě komunisté opakovaně vítězí v pluralitních volbách? V Moldavsku. V malé zemi vklíněné mezi Ukrajinou a Rumunskem byla přitom krátce po vyhlášení nezávislosti – vzešlé z rozpadu Sovětského svazu – komunistická strana zakázána; dnes soutěží o přízeň občanů s jinými a letos v dubnu dosáhla třetího volebního úspěchu v řadě.

BOJOVNÁ ZRANITELNOST Vladimíra Čecha

„Když naše slova naleznou domov, zažíváme šťastnou hodinu,“ říkala svým hostům v Českém rozhlase neděli co neděli Zuzana Maléřová. Nyní se na stránkách Xantypy k těmto ztišeným setkáním vrací. Aby zachytila, co mizí a co zůstává.

tipy výtvarné umění - výběr z článků

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 2/11

Mutující médium – fotografie v českém umění 1990 – 2010
Galerie Rudolfinum, Praha
10. 2. – 1. 5. 2011
Výstava se snaží postihnout proměny fotografie po roce 1989 u nás. Od té doby se především diskutuje o dichotomii tzv. klasické umělecké fotografie a vizuálního umění používajícího média fotografie či konceptuální fotografie. Tuto problematiku podnítila výrazná změna technologií a dostupnost digitální fotografie a počítačového tisku. Kurátor Pavel Vančát se pokusil vybrat exponáty, které měly rozhodující vliv na vývoj reflexe fotografie u nás za posledních dvacet let. Nezabývá se žánry fotografie, ale možnostmi tohoto média v jeho nejširším pojetí. Stejně jako se ptáme, co je a co už není umění, řeší se mezi odborníky otázka, co už nepovažujeme za fotografii. Fotografická řeč se dnes zásadně liší od původní modernistické a přejímá metody sociologie, psychologie i masmédií. Tématem není dokonale nebo poeticky zobrazit zkušenost lidského oka, ale pomocí fotografického média vytvářet zcela různorodé výpovědi. Výstava představuje na sto padesát děl od pětadvaceti autorů.
Popisek: Lukáš Jasanský, Martin Polák, z cyklu ABSTRAKCE, 1995 – 96, černobílá fotografie 

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 12/10

Petr Nikl, Play
Výstavní síň Mánes, Praha
4. 11. 2010 – 31. 1 2011

Všeobecně známý a oblíbený multimediální umělec Petr Nikl spolu s jednačtyřiceti umělci z Česka, Slovenska, USA a Švýcarska vyzývá prostřednictvím projektu PLAY diváky, aby se zapojili do hry a vnímali umělecká díla jako interaktivní. V Mánesu se návštěvníci mohou exponátů dotýkat, zahrát si na hudební nástroje, ale také se účastnit procesu tvorby tím, že se zapojí do vytváření tzv. Krystalízy, kdy je z různých předmětů postupně sestavováno kolektivní dílo. Do spodní části galerie, která byla rozšířena i o prostory tamního klubu, se návštěvníci dostávají tunelem pod simulovaný povrch, kde se ve tmě odehrávají světelné i zvukové akce. Výstava je příspěvkem k tématu komunikace diváka s uměním, které se v dnešní době lidem zdánlivě vzdaluje. Doprovází ji řada zajímavých akcí pro celou rodinu.
 

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 11/10

Evžen Šimera, Zero gravity
Galerie Kressling, Bratislava

04. 10. 2010 – 30. 11. 2010
Malíř Evžen Šimera, který byl v minulosti rovněž mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého, představuje v bratislavské galerii svůj projekt obrazů vzniklých ve stavu beztíže. Své malby už v minulosti vytvářel bez zásahu štětce různými fyzikálními metodami na základě předem daného konceptu. Tak vznikaly stékané obrazy, kdy autor nechal po plátně téct barvu podle gravitace. To ho inspirovalo k realizaci obrazů v prostoru beztíže, kde se nedá pohyb barvy příliš ovlivnit. Výsledkem je série abstraktních maleb, na nichž je opět potlačen záměrný umělecký projev a jejichž původ divák bez návodu v podobě videa natáčení tvorby nepozná.

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 10/10

Dekadence Now!
Galerie Rudolfinum
30. 9. 2010 – 2. 1. 2011
Dlouho očekávaná výstava DECADENCE NOW!, která byla ještě nedávno ohrožena nejistotami v Galerii Rudolfinum, je tady. Projekt je tematicky veden fenoménem dekadence v oblasti současného vizuálního umění. Pojem dekadence je vnímán natolik obecně i mimo rámec umění, že je možné s ním dále metodologicky pracovat a vytvářet nové souvislosti. Dekadentní umění je vyhrocené, přesahuje míru obecně přijatelného, provokativně bourá ta nejcitlivější tabu. V současném umění je dekadence opět aktuálním tématem souvisejícím s krizí civilizace, pocitem bezmoci a ztrátou víry. Od 70. let 20. století můžeme sledovat kontinuální snahu pracovat s typicky dekadentní tematikou u celé řady umělců, k nimž patří Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Damien Hirst, Zhang Peng, Keith Haring, Andres Serrano, Gottfried Helnwein a další. Jde o mezinárodní přehlídku, která je řazena do několika částí. Ty jsou definovány jako určité limitní situace – Krajnost sebe: Bolest, Krajnost těla: Sex, Krajnost krásy: Pop, Krajnost mysli: Šílenství, Krajnost života: Smrt. Vedle hvězdných jmen jako Matthew Barney, Jeff Koons, Joel Peter Witkin se objeví i česká jména – například Josef Bolf a Ivan Pinkava.
 

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 9/10

Budoucnost budoucnosti
Centrum současného umění DOX, Praha
29. 7. – 25. 10. 2010
Zatímco kdysi byla budoucnost plná optimistických vizí, dnes už na ni nemyslí ani politici. Filozofickou výstavu na toto téma uvozuje motto: „Včera jsme o budoucnosti snili,
dnes budoucnost sní o nás.“ Expozice představuje práce autorů z různých zemí i oborů a jejich zájem o budoucnost. Místo víry v pokrok přichází myšlenka trvale udržitelného rozvoje a vzájemného propojení. Například skupina architektů a designérů Terreform ONE se zabývá řešením zeleně ve velkoměstech, Marysia Lewandowska a Neil Cummings zase natočili video s fiktivním rozhovorem s ředitelkou stockholmského Moderna Museet, který se odehrává v roce 2058. Většina vystavených prací se věnuje především budoucím sociálním vazbám.
 

Malíř Marek Číhal a Ti druzí…

Malíř Marek Číhal a Ti druzí…

Cena sympatie? Pro herce, sportovce, zpěváka? Ne, pro malíře! Udělili ji fandové a fanynky? Ne! Především lidé od fochu. Teoretici výtvarného umění, kritici a umělci. Soutěž MALBA A JEJÍ PŘESAHY pořádalo už potřetí Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a byla určena pro umělce do třiceti let. Cenu sympatií diváků získal Marek Číhal, student Fakulty výtvarných umění brněnského Vysokého učení technického, který je letos na stáži na pražské Akademii výtvarných umění.
 

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 6/10

Planeta Eden
Svět zítřka v socialistickém Československu 1948 – 1978
Dům umění města Brna
5. 5. – 25. 7. 2010

Při pohledu zpět do historie se nelze nikdy ubránit jisté nostalgii. Tím spíš, když sledujeme někdejší socialistické vize lepších zítřků a navíc některé výdobytky technologií umíme posoudit. Výstava PLANETA EDEN představuje jakousi karikaturu, parodii, v níž se utopický svět zítřka proměnil. Ukazuje, jak se společenská utopie druhé poloviny padesátých let minulého století rychle proměňovala v utopii technickou. Expozice je rozdělena do sedmi částí. Oddíl Film nabízí plakáty vědecko-fantastických filmů, Svět zítřka zase reprodukce budoucích světů, v části Technika vítězí najdeme především téma letů do vesmíru. Sekce nazvaná Sluneční město přináší způsoby, jak vtáhnout do lepších světů i děti, oddíl Mezi Radarem a Labyrintem seznamuje diváky s výtvarnými díly na téma budoucnost a Retrofuturismus ukazuje tato témata ve tvorbě současných autorů. Projekt Planeta Eden doplňuje stejnojmenná kniha s bohatým obrazovým doprovodem
 

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 05/10

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 05/10

Umění šachu
DOX, Praha
1. 4. – 28. 6. 2010

Londýnská společnost RS&A Ltd připravila projekt UMĚNÍ ŠACHU, k němuž přizvala patnáct uměleckých hvězd (Maurizio Cattelan, Jake a Dinos Chapmanovi, Oliver Clegg, Tracey Emin, Tom Friedman, Paul Fryer, Damien Hirst, Barbara Kruger, Yayoi Kusama, Paul McCarthy, Alastair Mackie, Matthew Ronay, Tunga, Gavin Turk a Rachel Whiteread), které vytvořily speciální podoby šachů. Dokázali, že sice nemusejí být šachisty (zatímco podle Marcela Duchampa jsou všichni šachisté umělci), ale umí hru vizualizovat po svém. Na výstavě v pražském Centru současného umění Dox mohou diváci spatřit velmi neobvyklé podoby šachových her – od dýňové variace přes zbytky jídel až po erotické pojetí – v různých velikostech. K výstavě je připojeno také skvělé šachové video Gavina Turka. Magická intelektuální hra je dodnes inspirativní.
 

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 04/10

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 04/10

Dokoupil 100
Jízdárna Pražského hradu
3. 3. – 23. 5. 2010

Jiří Georg Dokoupil má v Praze druhou velkou výstavu svých děl – po Rudolfinu v roce 1997 nyní v Jízdárně Pražského hradu. Český rodák, který s rodiči ve čtrnácti letech emigroval, studoval v Německu a později v New Yorku a již v 80. letech se proslavil se skupinou Mülheimer Freiheit vymezující se postmoderně vůči tehdy převažujícímu konceptu. Dokoupil se považuje za umělce-vynálezce a v tomto duchu se ve své tvorbě pokouší pro sebe nově definovat malířství. Vytvořil si pro svoji tvorbu již desítky stylů a proslavil se především virtuózní kouřovou malbou, při níž kouřem svíčky vytváří na plátně realistické obrazy. Dokoupilovy práce z různých období jsou velmi odlišné, dá se říci, že je konceptuálním malířem, který realizuje vždy nějakou novou metodu i techniku. V Jízdárně vystavuje své novější obrazy: kouřové, z mýdlových bublin a filmové, sestavené z jednotlivých políček konkrétních filmů tak, že vznikají velkoformátová abstraktní plátna.
Popisek: Jiří Georg Dokoupil, VELKÝ ŽLUTÝ LEOPARD, 2007, akryl a saze na plátně
 

TIPY VÝTVARNÉ UMĚNÍ 03/10

Zdeněk Sýkora 90
Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna
19. 2. – 2. 5. 2010
Retrospektiva více než padesátileté tvorby malíře respektovaného doma i v zahraničí přináší ucelený pohled na vývoj představ Zdeňka Sýkory o základních principech malby. Od uvolněných barevných krajinomaleb dospěl autor ke geometrické abstrakci, která ho zavedla až ke konceptu počítačem generovaných maleb. Ty od 60. let vznikaly v kontinuálních sériích, jež se zabývají skladbou geometrických struktur nebo barevných linií. Jak ukazuje výstava k umělcovým devadesátým narozeninám, principy malby, které si Sýkora pro sebe vytvořil, jsou skutečně nadčasové. Každý obraz, jehož estetiku neurčuje spontánnost či záměr autora, je navíc jakýmsi výsekem z nekonečné malby, která se podle matematických údajů může libovolně rozrůstat. Výstava zahrnuje díla z českých i zahraničních sbírek; o výběr děl a jejich instalaci se tentokrát postaral mladý kurátor Pavel Kappel, několik let mající možnost zabývat se intenzivně tvorbou tohoto umělce jako asistent manželů Sýkorových.FOTO: Zdeněk Sýkora, LINIE Č. 220, 2003, akryl na plátně, 200 x 200 cm
 

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 06/09

XANTYPA Číslo 06/09

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
1/2020

XANTYPA 1/2020

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne