VIETNAM V PRAZE

Výstava bude probíhat
v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8
od 31. března do 12. září 2010
Pro Českou republiku, především pak pro hlavní město, představuje vietnamská přítomnost kulturní „most do Asie“. Vzhledem k tomu, že Vietnam vstřebal mnoho čínských zvyků, které jsou společné pro velkou část Dálného východu, je u nás početná vietnamská komunita zprostředkovatelem nejen vlastní kultury, ale i celkově přibližuje dálněvýchodní tradice: od formy prodeje a stolování přes náboženské nauky až po estetické vnímání.
 

 

VIETNAM – KŘIŽOVATKA KULTUR

VIETNAM – KŘIŽOVATKA KULTUR
Vietnamská kultura je považována za jednu z nejstarších v regionu jihovýchodní Asie. Kromě svébytných rysů, které si uchovává po staletí, přijímala během dlouhé nadvlády Číny i mnoho čínských tradic a duchovních idejí. Interakce s Čínou vyústila v zařazení Vietnamu do východoasijské kulturní oblasti, všeobecně známé jako oblast čínského kulturního vlivu.
Po získání nezávislosti na Číně v desátém století našeho letopočtu začal Vietnam expandovat na jih do civilizací tehdejší Čamské říše a do části Khmérské říše. Působení těchto kultur se projevuje v některých regionálních kulturních odlišnostech, zejména mezi severem a jihem země.
Během francouzského koloniálního období byla vietnamská kultura ovlivněna evropskými obchodníky a misionáři. Ve Vietnamu byl šířen katolicismus a latinizované písmo se ve Vietnamu, jako v jediném pevninském státu jihovýchodní Asie, dodnes používá pro zápis národního jazyka.

Během posledního půlstoletí byl kulturní život ve Vietnamu ovlivněn komunistickou ideologií. V těchto desetiletích kladl Vietnam důraz na porozumění a sdílení kultury se socialistickými státy, jako byly Sovětský svaz, Čína, Kuba a také ČSSR. Do této doby spadá poměrně čilá kulturní spolupráce mezi Vietnamem a Československem.
V devadesátých letech bylo ve Vietnamu zaznamenáno velké uvolnění a vietnamskou kulturu začaly významně ovlivňovat různé evropsko-americké filozofie a umělecké směry. Vzhledem k bohaté kulturní historii Vietnamu a vlivu mnohých duchovních a filozofických proudů je Vietnam často nazýván „křižovatkou jihovýchodní Asie“.

VIETNAMSKÁ KOMUNITA V PRAZE
V Praze je soustředěn největší počet vietnamských občanů pobývajících v naší zemi. V současné době je zde registrováno více než osm tisíc osob. Hlavní město nabízí imigrantům pracovní příležitosti, ale také prostor k vytváření vlastních podpůrných sítí a institucí, které do daného místa přitahují další příslušníky téže provenience. Nejvyšší koncentraci vietnamských imigrantů tak zaznamenává Praha 4, jejíž území je spjato s provozem největšího vietnamského velkoobchodního areálu SAPA. Velkosklady a velkotržnice hrají v komunitě roli center nejen obchodních, ale i správních, kulturních, mediálních a společenských.
První Vietnamci pobývali na území Prahy již na konci čtyřicátých let. Od počátku šedesátých let začali do tehdejšího Československa přicházet na základě mezistátních dohod vietnamští studenti. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let k nám přicestovalo ještě několik tisíc vietnamských praktikantů a učňů.
Prudký nárůst počtu vietnamských občanů v Československu měl za následek dohody z let 1979 a 1980, které vznikly na základě Smlouvy o přátelství a spolupráci Československa a Vietnamské socialistické republiky. Díky ní dosáhl v letech 1980 až 1983 - kdy k nám přijížděli studenti, učni a zejména dělníci - počet Vietnamců na našem území třiceti pěti tisíc osob.
Statistiky o počtu vietnamských pracovníků na území hlavního města Prahy v roce 1985 hovoří o počtu čtyři tisíce osob. Mezi pražské podniky, zaměstnávající v té době vietnamské pracovníky, patřily například ČKD Praha (517 osob), Sempra Praha (381 osob), Prefa Praha (268 osob), Pozemní stavby Praha (200 osob).
Po roce 1989 jsme mohli sledovat další příliv příslušníků vietnamské národnosti do Československa. V devadesátých letech se Vietnamci v Praze i dalších městech zaměřovali především na podnikání. V posledních třech letech významně stoupl i počet vietnamských mužů a žen na dělnických pozicích.

MOST DO ASIE
První kontakty mezi našimi zeměmi se datují již do poloviny osmnáctého století, kdy na vietnamském královském dvoře působil pražský rodák Jan Köffler. Česko-vietnamské ekonomické a kulturní styky mají dlouholetou tradici, která vychází z úzké spolupráce ve všech oblastech mezi bývalým Československem a Vietnamem. I když dřívější ideologické i geopolitické důvody spolupráce pominuly a politický vývoj si obě země určují v kontextu svých priorit, Česká republika má ve Vietnamu stále dobrou pověst. K pozitivním pozůstatkům minulé spolupráce patří především desetitisíce Vietnamců, kteří u nás získali vzdělání nebo jinou kvalifikaci a dnes zastávají významná místa jak ve vietnamské státní správě, tak v podnikovém sektoru. Vrcholným okamžikem vztahů bylo navázání diplomatických styků. Od této události uplynulo v tomto roce šedesát let.
Cílem výstavy je přiblížit vietnamskou kulturu na území hlavního města Prahy v širším kontextu. Zachytit styl života vietnamské komunity, ukázat předměty každodenní potřeby a praktikované duchovní rituály: zejména postihnout momenty, kdy vietnamská komunita opouští své výsadní prostředí (domácnosti či akce určené členům komunity) a vstupuje do veřejného kulturního prostoru, který ovlivňuje například formou prodeje zboží, vietnamskými jídly, módou ovlivněnou orientem, či uměleckou tvorbou.

Výstava je rozdělena na jednotlivé sekce:
Úvod do expozice
Pražané a Vietnam
Prodej zboží a obchod
Bytové doplňky a móda
Umělecká tvorba Vietnamců žijících v Praze
Náboženství
Oslavy a svátky
Kuchyně
Vietnamština a literatura s vietnamskou tématikou
Vietnam a Praha v současnosti
Kulturní akce realizované na území hlavního města
Poslech recitace básně ve vietnamštině


Expozici doplní trojice krátkých dokumentů ze života komunity:
Buddhistický obřad
Příprava hovězí polévky “pho bo“
Škola bojového umění Hong khi dao


V rámci výstavy muzeum vydává doprovodné publikace:
Mgr. Ján Ičo
Náboženství ve Vietnamu

Mgr. Jiří Kocourek
Vietnamská kuchyně

Mgr. Šárka Martínková
Vietnamská komunita v Praze

Mgr. Eva Pechová
Tet Nguyen Dan - vietnamský Nový rok

Mgr. Mária Strašáková
Historie vietnamské keramiky

PhDr. Ivo Vasiljev, CSc.
Vietnamština - jazyk na protipólu

Karolína Vohradníková
Vietnamské divadlo - tradiční formy a zrod moderní činohry
Řemeslo a umění laku ve Vietnamu


V rámci výstavy se budou konat přednášky a programy pro školy.


Vietnam v Praze / Vietnam in Prague

Autor výstavy / Exhibition author
Karel Kučera, Eva Pechová

Architektonické a grafické řešení / Architectural and graphic design
Jaroslav Obst

Výtvarné řešení poutače před muzeem / Creative design of the statue in front of the museum
Christian Phung Nguyen

Produkce / Production
Bohumila Křížová

Výzkum a podklady / Research and documentation
Jiří Kocourek

Odborná spolupráce / Specialist cooperation
Hoang Tuyet Hanh, Jiří Kocourek, Šárka Martínková, Ivo Vasiljev

Registrátor / Head of registry
Renata Gallová

Exponáty zapůjčily / Exhibits lent by
Národní Muzeum v Praze / The National Museum in Prague
Le Thi Thuy Ha
Do Manh Quan
Hoang Tuyet Hanh
Christian Phung Nguyen
Nguyen Quyet Tien
Mimi Nguyen Hoang Lan
Nguyen Phuong Thao
Doan Son
Ha Ngoc Linh

Překlad / Translation
Gareth Davies

Fotografie / Photography
Jitka Hejtmanová, Karel Kučera, David Kummerman, Eva Pechová, Viktor Tuček

Recitace básně ve vietnamštině, kytara / Poem recital in Vietnamese, guitar
Nguyen Quyet Tien, Mai Dai Thanh

Audiovizuální prvky / Audiovision
Duracfilm

Stavba / Construction
Roman Bártů

Aranžérské práce / Set decorator
Eliška Braidlová

www.muzeumprahy.cz
 

XANTYPA 7-8/10 - výběr z článků

SOUTĚŽ o knihu Amelia Earhartová

SOUTĚŽ o knihu Amelia Earhartová

Statečná, krásná a cílevědomá… Amelia Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantický oceán.

Nová generace české animace

Nová generace české animace

Těžko se u nás najde někdo, kdo by důvěrně neznal příběhy Rumcajse, Manky a Cipíska, Maxipsa Fíka, Boba a Bobka, Křemílka a Vochomůrky, Makové panenky a motýla Emanuela, Macha a Šebestové nebo medvídků, co se potkali u Kolína. Český animovaný film šedesátých až osmdesátých let se stal pojmem i daleko za hranicemi. Ale vybaví se nám nějaká výraznější domácí animovaná postavička z posledních let?

 

Soubor lidových staveb Vysočina

Soubor lidových staveb Vysočina

Soubor lidových staveb Vysočina nedaleko Hlinska v Čechách začal vznikat začátkem sedmdesátých let minulého století především díky péči a zájmu nadšenců, kteří mu zdarma věnovali stovky hodin práce.

Herečka Dana Medřická

Herečka Dana Medřická

Dne 7. února roku 1974 v 19 hodin došlo v Praze k historické události. V Tylově, nyní znovu Stavovském divadle se konala premiéra inscenace maďarského autora Istvána Örkényho KOČIČÍ HRA. O její fenomenální úspěch se přičinila především Dana Medřická, která hrála hlavní roli – Erži Orbánovou. Během osmi let se uskutečnilo 403 představení, což je historický rekord Národního divadla. A počet repríz mohl být ještě větší, kdyby Dana Medřická tak náhle a neočekávaně nezemřela.
 

Herečka Apolena Veldová

Herečka Apolena Veldová

Apolena Veldová působí v pražském Švandově divadle. Poprvé jsem ji zaznamenala, když byla v roce 1995 nominována na Cenu Thálie za roli Emílie Marty v ostravském nastudování Čapkovy VĚCI MAKROPULOS. Po letech jsem ocenila, jakým způsobem četla v rozhlase fejetony Mileny Jesenské. Za svou poněkud nepřístupnou maskou skrývá přemýšlivou a optimisticky naladěnou bytost se smyslem pro humor.
 

Herec JUDE LAW

Herec JUDE LAW

Na letošní karlovarské přehlídce, kterou ozdobí svou návštěvou, převezme od Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu. V prosinci mu bude osmatřicet a jeho exteriér a temperament obdivují i ostřílené hollywoodské hvězdy. „Má kouzelnou tvář a je nesmírně sexy,“ prohlásila Gwyneth Paltrow. „Když ho ráno potkáte a vidíte, jak z něj sálá energie, nepotřebujte už ani kafe,“ dodal jeho kolega Matt Damon. S Judem Lawem se sešli na plátně v dobové krimi TALENTOVANÝ PAN RIPLEY, která bude ve Varech prezentována jako jeden z klíčových titulů jeho kariéry.

NEJSTARŠÍ MĚSTSKÁ ELEKTRÁRNA

NEJSTARŠÍ MĚSTSKÁ ELEKTRÁRNA

Dům, v němž je dodnes umístěna první městská elektrárna v českých zemích, zmiňuje ve své kronice písecký archivář August Sedláček. Píše o daru krále Vladislava Jagellonského, který v roce 1511 tehdejší mlýn i valchovnu věnoval městu. Podskalský mlýn, ležící na řece Otavě v Písku, král koupil zřejmě proto, aby tudy mohla být vedena voda do města a do hradu. Jelikož hrad i písecké panství Písečtí od krále koupili už v roce 1509, bylo darování mlýna jen velkorysým gestem.

Vítejte v Riu

Vítejte v Riu

Karnevalový týden je v Brazílii nejdůležitějším svátkem v roce. Praví, nefalšovaní Brazilci, jejichž srdce bije rytmem samby, vyrážejí do měst, která několik dní žijí hudbou a tancem. Rio je rozhodně jedním z nich. 

FILMOVÝ ENCYKLOPEDISTA  MILOŠ FIKEJZ

FILMOVÝ ENCYKLOPEDISTA MILOŠ FIKEJZ

Na pultech našich knihkupectví je momentálně možné najít jedinečný počin – třídílný slovník českých filmových herců a hereček. Bez něj se neobejde žádný český filmový novinář či historik, ale ocení jej i každý filmový fanoušek. Autorem monumentálního díla, čítajícího více než dva tisíce stran, je dlouholetý pracovník Národního filmového archivu Miloš Fikejz, který se vedle životopisů českých filmových tvůrců věnuje i jejich fotografickému portrétování.

Surfařský ráj Rote

Surfařský ráj Rote

Jednoho rána, za rozbřesku vrhám se do vln Tasmanova moře na východním pobřeží Austrálie a snažím se najít tu nejperfektnější vlnu. Jsem tu brzy, a přece pozdě. Deset surfařů se tu již snaží chytit svůj první skluz. Nebude lehké se mezi nimi prosadit. Všichni jsou dobří a několik z nich již prořezává vlny a projíždí vodním živlem. Mezi nimi i Jonathan, který se se mnou podělil o zážitky ze surfování v Indonésii a pověděl mi o ostrově Roti u Západního Timoru.

on-line pozvánky - výběr z článků

SETKÁNÍ PODLE ZVĚROKRUHU

SETKÁNÍ PODLE ZVĚROKRUHU

Setkání osobností narozených ve stejném znamení Zvěrokruhu organizuje Sdružení CZECH TOP 100 třetím rokem střídavě na různých zajímavých místech Prahy.

Zářijová Praha bude hostit první ročník festivalu skla

Zářijová Praha bude hostit první ročník festivalu skla

Příznivci módy, šperků a umění se sejdou na dvoudenní akci GLASS ART FESTIVAL 2011, kterou pořádá agentura CzechTourism. Festival se bude konat 24. – 25. září v Praze. Na nádvoří Kinských bude k vidění a k zakoupení nespočet šperků pocházejících z řady tuzemských uměleckých dílen. Festival bude probíhat zároveň s uznávanou společenskou akcí Prague Fashion Weekend.

Výstava Figurama 2011

Výstava Figurama 2011

 V nové budově Národní technické knihovny probíhá úžasná výstava kreseb 
studentů z jedenácti vysokých uměleckých škol ČR, SR, Polsko.

Štěstí si můžete koupit jednou za život …

Štěstí si můžete koupit jednou za život …

„Štěstí je krásná a přepychová věc“…... Když někomu nabídnete, že si může štěstí koupit, poklepe si s největší pravděpodobností na čelo. Jenže není štěstí jako Štěstí. A minimálně jednou za život si člověk Štěstí koupit může. Jedinečné, unikátní, krásné. A ještě pomůže dobré věci. V nejnovějším filmovém zpracování pohádek Jana Wericha je i nejdelší z werichovských pohádek Rozum a Štěstí a tvůrci se v souvislosti s únorovou fimfárovskou premiérou rozhodli, že když už jednou Štěstí mají, tak může přinést štěstí i někomu, kdo ho zrovna neměl.

Těla básní

Těla básní

Další výstava děl vzniklých v rámci projektu Těla básní je vrcholem tvůrčího vlnění, za nímž by podle ověřitelných zákonitostí měly přicházet další a další. Byla koncipována na měkkém základě pohyblivých parket v jednom z bytů na pražském nábřeží, podle střídavých závanů teplého a studeného vzduchu kolem tváře jachtařovy, půvabných krůčků vířících tanečnic, pestrých obrazců zřených na pozadí Mléčné dráhy a v souladu s ladnými sesuvy šatstva, jakož i se zákonem zakazujícím zákazy. Autoři nejsou celebrity ani podzemníci, chodí mezi Vámi a pozorují, naslouchají, spolu s Vámi se radují i truchlí a tu a tam třebas i spolu s obchodníčky či manažerky vesele se zahemží coby mravenečci pilní, aby pak měli z čeho tvořit metabolity, jež tímto k počitku veřejnosti předkládají.

Studio DAMÚZA: NoD Quijote

Studio DAMÚZA: NoD Quijote

Herec David Prachař s režisérem Janem Nebeským ve své alternativní tvorbě sleduje linii velkých postav evropské literatury a staví je do konfrontace se zásadními uměleckými tématy.

Vánoční dárky z Národního divadla

Vánoční dárky z Národního divadla

Letos už nemusíte hrát divadýlko u stromečku s nechtěnými dárky. Darujte každému jen to, co má rád – mladým alternativní divadlo, rodičům operu, manželce balet, přátelům činohru, dětem a vnoučatům víkendová odpolední představení.  

Mezinárodní cyklus koncertů komorní hudby aneb „Cílem je cesta“ Umělecký ředitel – Jiří Bárta (světoznámý violoncellista)

Mezinárodní cyklus koncertů komorní hudby aneb „Cílem je cesta“ Umělecký ředitel – Jiří Bárta (světoznámý violoncellista)

Vycházíme ze zkušeností, které jsme získali při realizaci 2 velmi úspěšných ročníků Mezinárodního hudebního festivalu komorní hudby v Kutné Hoře. Inspirací pro realizaci tohoto mezinárodního cyklu koncertů v Praze nám byla návštěva produkčního domu Vzlet v Praze 10. Jedná se o ojedinělou rekonstrukci zachované architektury art-deco skloubené s novými prvky. Stavba pochází z 20. let minulého století a zachráněna byla společným úsilím Městské části Prahy 10 a firmy Klang, která velmi náročným způsobem rekonstruovala a restaurovala bývalé kino Vzlet.

Výstava připomínající 65. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki

Výstava připomínající 65. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki

Nadace Forum 2000, Hiroshima Peace Memorial Museum, The Nippon Foundation a Novoměstská radnice, p.o. pořádají pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy unikátní výstavu s názvem „Hirošima – Nagasaki 1945 – 2010“, která bude probíhat od 12. října do 14. listopadu 2010 v prostorách Novoměstské radnice. Výstava, jejíž součástí bude také vzdělávací program určený studentům středních škol, má za cíl co možná nejobjektivněji informovat o historickém kontextu svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki a hrůzné zkušenosti obětí. „Výstava ukáže svět, v jakém nechceme žít. Volně tak navazuje na téma letošní konference Forum 2000 „Svět, ve kterém chceme žít“. Výstava připomene nejen 65. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki ve dnech 6. a 9. srpna 1945, ale také nedávný podpis smlouvy o omezení jaderného arzenálu mezi USA a Ruskou federací v Praze dne 8. dubna 2010,“ říká ředitel Nadace Forum 2000 Oldřich Černý.

ANEHO

ANEHO

Aneho je druhé sólo mladého českého tanečníka a choreografa Jiřího Bartovance, které navazuje na jeho první práci When my mind is rocking I know It's 7. Zatímco ve svém prvním díle se zabývá vlastní biografií, v tom druhém pátrá po kořenech své rodiny, která pochází z afrického Toga (v dřívějších dobách kolonie Německé říše).

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 7-8/10

XANTYPA Číslo 7-8/10

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
7-8/2020

XANTYPA 7-8/2020

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne