Zámek Děčín

Tři sta let byl děčínský zámek spjat s rodem Thun-Hohenstein, jedním z nejvýznamnějších v habsburské monarchii. Thunové mu dali jeho současnou podobu. Za jejich držení sem přijížděla na návštěvu nejen aristokracie, ale také vědci a umělci, za všechny jmenujme jazykovědce Josefa Dobrovského, historika Františka Palackého nebo hudebního skladatele Fryderyka Chopina, který zde zkomponoval Děčínský valčík. Po sarajevském atentátu našly na děčínském zámku útočiště děti Františka Ferdinanda d’Este a Žofie Chotkové, nejstarší z nich, dcera Žofie, se zde dokonce vdávala. Thunové dbali na tradice, ale nebáli se modernizace. Podporovali stavbu sasko-české dráhy, železničního spojení mezi Prahou a Drážďany, používali inovativní metody v hospodářství a experimentovali – v zámeckých sklenících se pěstovaly stovky druhů orchidejí a kamélií, ananasy a jako na vůbec prvním místě v Čechách také banány.

 

text Pavlína Kourová, foto zámek Děčín

 decinjpg.jpg

 

Poté, co Thunové z finančních důvodů zámek v roce 1932 prodali československému státu, střídaly se v něm armády. Nejprve československá, za války německý wehrmacht, v padesátých letech pomocné technické prapory, tedy tzv. pétépáci, po nich Pohraniční stráž a v roce 1968 zámek obsadila sovětská okupační armáda, která z něj odešla až v roce 1991. Díky městu Děčín, penězům ze státního rozpočtu i z dnes mnohými tolik zatracované Evropské unie, ale také díky nadšencům z občanského sdružení Iniciativa pro děčínský zámek se téměř kafkovský zámek nad řekou, který byl vidět z dálky ze všech stran, ale nikdo do něj nesměl, začal postupně opravovat a zpřístupňovat veřejnosti. Tomu, že se zdevastovanému objektu podaří vrátit jeho původní krásu, věřil na počátku devadesátých let málokdo. To, že se to opravdu povedlo, se rovná zázraku.

baner-clanek

Znovu byl navázán kontakt s rodem Thunů. „Poslední hraběnka, která se tu na­rodila, Terezie, je ročník 1929, žije v Německu, ale do Děčína jezdí pravidelně, zpravidla s některým ze svých synovců, protože ona sama zůstala bezdětná. Naposledy tady byla se synovcem knížetem Franzem Thunem, který žije ve Varšavě s manželkou Rožou, poslankyní Evropského parlamentu. Přijel se synem a dcerou a tetičku Terezii vzali s sebou. Proměny zámku Thunové napjatě sledují a samozřejmě jim moc fandí. A my rádi nasloucháme vyprávění jak hraběnky Terezie, tak jejích dvou bratrů o tom, jak na zámku žili. Jejich vzpomínky z dětství, například jak při nepříznivém počasí jezdili na koloběžce po dlouhých zámeckých chodbách, pak vkládáme do průvodcovského výkladu, jsou to takové bonbonky,“ říká Iveta Krupičková, ředitelka zámku. Thunům je věnován jeden speciální prohlídkový okruh, jmenuje se NÁVŠTĚVA U KNÍŽETE FRANTIŠKA THUNA. Připomeňme, že to byl v době habsburské monarchie předseda rakouské vlády a místodržící Českého království. Prohlédnout si můžete jeho soukromé komnaty, dětský pokoj, letní jídelnu nebo věžový kabinet, z něhož je úchvatný výhled na město a řeku Labe.

decin3jpg.jpg

„Snažíme se zrekonstruovat vše co nejvíce do původní podoby. Naštěstí máme výbornou pomůcku, album fotografií, které nechal pořídit kníže František Thun v roce 1903, je na nich zachycena většina pokojů,“ vysvětluje paní ředitelka. Dohledávání původního thunovského vybavení připomíná detektivní pátrání. Thunové byli po druhé světové válce jakožto Němci odsunuti a majetek z jejich sídel jim byl zkonfiskován. Nyní po něm podle nejrůznějších indicií pátrá další z lidí, jimž se děčínský zámek stal osudem, kurátor František Šuman. A je úspěšný. Jak při dohledávání postupuje? „Základem jsou konfiskační protokoly, které jsou uloženy v Národním archivu, ve fondu Státní památková správa, ty jsou vodítkem, jak byly předměty po válce rozděleny. Pak přichází na řadu spolupráce s institucemi, které je dnes vlastní. Bez jejich dobré vůle a spolupráce bychom samozřejmě nemohli thunovské předměty nikdy identifikovat. Někdy pomůže i náhoda – například listuji katalogem pražského Uměleckoprůmyslového musea a vidím tam tapiserii, kterou znám z historických fotografií našeho zámku. Muzeum její původ neznalo, protože ji získalo bez jakýchkoli informací. Podobně se nedávno podařilo objevit malou část bývalé zámecké sbírky zbraní.“ František Šuman už dohledal stovky věcí – nábytek, toho se však dochovalo jen velmi málo, zbraně, obrazy, knihy a předměty osobního charakteru.
A který z navrácených exponátů je vůbec nejcennější? „Zřejmě renesanční PORTRÉT ANTONA FUGGERA z roku 1524 od Hanse Malera. Fugger byl jedním z nejmocnějších obchodníků a bankéřů 16. století, jeden z nejdůležitějších finančníků císaře Karla V. a českého a uherského krále Ferdinanda I., kterého malíř Hans Maler také mnohokrát portrétoval. Věděli jsme, že to byl nejvzácnější obraz na děčínském zámku, že jej měl poslední majitel František Antonín Thun v pracovně. Jeho děti si uchovaly tento obraz ve vzpomínkách pevně spojený s tatínkem, takže když tu byla na návštěvě již zmíněná Terezie Thunová, byla velmi dojatá. Doslova řekla: ,Svět je zase v pořádku, Fugger je zpátky v Děčíně,´“ vypráví František Šuman. „Velmi oceňujeme, že nám Národní památkový ústav obraz zapůjčil.

decin4jpg.jpg

 

Když jsme ho nechali zrestaurovat, krásně se rozsvítil,“ doplňuje paní ředitelka. Vybavení pokojů, které se nepodařilo dohledat, nebo bylo nenávratně zničeno, se v Děčíně snaží nahradit co nejpodobnějšími dobovými předměty nebo co nejvěrnějšími replikami. Jak již bylo řečeno, hodně jim v tom pomáhá fotoalbum z roku 1903 a také soubor akvarelů zachycujících interiéry zámku, některé namalovala v roce 1848 Carolina Thunová. Část akvarelů získali přímo od potomků rodiny Thunů. Také pořizují co nejpodobnější tapety, konzole, závěsy, čalounění nábytku, kachlová kamna, parkety i výmalbu místností. Na zámek se podařilo vrátit také velké množství obrazů z thunovské sbírky. Jedním z nejcennějších byl KŘÍŽ V HORÁCH, známý také jako DĚČÍNSKÝ OLTÁŘ, od významného malíře německého romantismu Caspara Davida Friedricha. Obraz v roce 1808 v Drážďanech zakoupil František Antonín Thun a následně jej nechal přepravit lodí po Labi do Děčína. Jaroslav Thun ho ale v roce 1921 prodal berlínskému antikváři, jenž jej mnohonásobně dráž obratem prodal drážďanské galerii, kde je dodnes vystaven na čestném místě jako vzácný exponát. Na zámku v Děčíně mají od loňska alespoň jeho mistrovskou kopii.

decin2jpg.jpg
Čajový pavilonek v jižních zahradách

 

Celý článek si přečtete v tištěné Xantypě, která vychází 24. 04. 2018.

Objednat si Xantypy můžete i zde

 

XANTYPA audio

Audio Xantypa za 49 Kč a pro předplatitele zdarma!

Postup ke stáhnutí mp3 

1) Napište email na internet@xantypa.cz

2) Přijde Vám zpět email s informacemi o platbě

3) Po obdržení platby na účet vám zašleme články v mp3

4) Pro předplatitele zdarma

 

XANTYPA 05/18 - výběr z článků

Miroslav Donutil

Miroslav Donutil

Snem každého umělce je, aby se po vyslovení jeho jména už nemuselo nic dalšího dodávat. V kavárně Platýz jsem se sešel s Miroslavem Donutilem.

Setkání se šumavskými samotáři

Setkání se šumavskými samotáři

„Poustevník, člověk žijící dlouhodobě mimo společnost, programový samotář. Ještě nedávno jsem něco takového pokládal za romantický mýtus, záležitost dávno minulou. Na Šumavě jsem ale takové lidi potkal. Poustevníci mezi námi stále žijí. Vlastně ne mezi námi, spíš mimo nás. O setkáních s nimi je tato kniha. Někteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotce, případně ve starých usedlostech – někdy udržovaných, většinou ne. K některým se dá dojet po polní cestě autem, k dalším se musí lesem přes hodinu pěšky. Žijí v přírodě, okolí o nich moc neví, nemají důvod se ukazovat. Ačkoli mívají návštěvy, jsou sami – nepočítáme-li tedy zvířata a živly. Samotu si zvolili. Ano, pro mnohé to byl útěk, ale copak my, civilizovaný lid, před civilizací, před jinými lidmi a sami před sebou neutíkáme? Někdy do vyloženě zhoubných vod.“

Rumunskými horskými silnicemi

Rumunskými horskými silnicemi

Bylo časné ráno. Snášeli jsme po schodech dolů do auta věci na náš měsíční šestitisícikilometrový okruh po Balkánu. Kristýna pak usedla za volant, já vedle ní a obtěžkáni očekáváními i předsudky o Rumunsku jsme vyrazili na D jedničku. Stále dostatečně brzo na to, abychom se stačili vyhnout zácpám, které tvoří její neodmyslitelný kolorit každý den.

Pozvání do předminulého století

Pozvání do předminulého století

Devatenácté století vnímáme s vědomím toho, jaké hrůzy přineslo to následující, jako takřka idylický věk. Bylo dobou mnoha vynálezů, provázela ho všeobecná víra v pokrok a modernizaci, zároveň zůstávalo pevně ukotvené v tradici. Více než polovinu 19. století u nás vládl stejný panovník, císař František Josef I.

Daniel Sobotka

Daniel Sobotka

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK sídlí v Obecním domě. Koncerty tohoto hudebního tělesa jsou natolik přitažlivé, že svůj sál pro tisíc dvě stě posluchačů, tu překrásnou secesní, jedinečně a vlastenecky zdobenou Smetanovu síň, dokáže abonentními koncerty hravě zaplnit dva večery po sobě. Do té míry oblíbený je FOK, ve světě známý jako Prague Symphony Orchestra. Povídali jsme si s jeho ředitelem Danielem Sobotkou.

Žaneta Bandžuchová

Žaneta Bandžuchová

Žaneta Bandžuchová pochází z východního Slovenska. Po skončení studia na lékařské fakultě v roce 2002 odešla do Prahy. Chtěla se věnovat klasické chirurgii, proto si udělala chirurgickou atestaci. Kardiochirurgii považovala za mužskou doménu, začala proto působit na pracovišti popáleninové medicíny. Následně ale vyhrála konkursy na chirurgii pro dospělé i na dětské kardiochirurgii.

Marianne Faithfullová

Marianne Faithfullová

Z klášterní školy mezi londýnskou rockovou smetánku. Ze záře reflektorů k životu na ulici. Nesnadný, ale nakonec úspěšný návrat k dráze zpěvačky a herečky. Řada hudebních nahrávek, koncertních turné i divadelních angažmá. V roce 2007 nominace na Evropskou filmovou cenu za titulní roli ve filmu IRINA PALM. Takový je v silné zkratce životní příběh Marianne Faithfullové.

Jiří Suchý z Tábora

Jiří Suchý z Tábora

Nadějného herce Jiřího Suchého z Tábora (*1988) jsem poprvé zaznamenal ještě v DISKu v inscenaci MARKÉTA LAZAROVÁ, později mě bavily jeho postavy, říznuté rafinovaným naivismem, v pozoruhodných produkcích Cabaretu Calembour. Z rolí „vážných“ vzpomínám na jeho kreaci homosexuálního policisty v českobudějovickém Blackoutu, v Národním divadle pak zúročuje zkušenosti i z kabaretní nadsázky kupříkladu v klicperovské féerii MLYNÁŘOVA OPIČKA, v rozpohybovaném Shakespearově SNU ČAROVNÉ NOCI uplatní i svou fyzickou zdatnost. Jeho herectví je nerozplizlé, má pevný tvar. Perfektní dikce, kterou u některých jeho kolegů-vrstevníků postrádám, suverénně vstupovala do ucha i diktafonu při našem setkání v jedné pražské kavárně.

Architektura - výběr z článků

Záchrana ateliéru sochařky Hany Wichterlové

Záchrana ateliéru sochařky Hany Wichterlové

Za svůj život jsem prošel desítky ateliérů pražských výtvarníků. Koneckonců jsem se sám v jednom z nich narodil, byl na Letné a patřil mým rodičům – sochařům, kteří si jeho část v podkroví činžovního domu adaptovali na bydlení. Táta mne brával často ke svým přátelům, malířům, sochařům, grafikům, fotografům, architektům i restaurátorům, a tak si vybavuji ta kouzelná místa, většinou poněkud neuspořádaná, zato s typickou směsicí různých vůní: olejových barev, šelaku, terpentýnu, mokré sochařské hlíny nebo vývojek. O stěny opřená plátna v rámech nebo sochy na policích, fotografie rozvěšené po stěnách či architektonické modely na stolech, rozměrnými okny proudí dovnitř záplavy světla…

Příběhy paláců před Pražským hradem

Příběhy paláců před Pražským hradem

Monumentální stavební komplex Schwarzenberského paláce zaujímá v panoramatu Prahy výraznou polohu. Stavba, připomínající svým zjevem spíše venkovský zámek než městskou rezidenci, od Hradčanského náměstí oddělená zdmi a branami, vytváří spolu se sousedním Salmovským palácem urbanistický celek vynikající kvality, zároveň markantní dominantu příjezdové rampy k Hradu. Jeho renesanční architektura evokuje severoitalské reminiscence, zatímco strohost trojkřídlého Salmovského paláce připomíná architekturu Říma, Paříže či Vídně. Oba paláce reprezentují staletí českých a evropských dějin, jejímiž aktéry jsou i Lobkowiczové, Rožmberkové, Švamberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Salmové.

Trojský zámek

Trojský zámek

Přestože má většina Pražanů Troju spojenou především s tamní zoologickou zahradou, získala tato městská čtvrť svůj název podle dominantního zámku. Až do konce 17. století se totiž nevelká viniční a rybářská osada na pravém vltavském břehu nazývala Zadní Bubeneč nebo též Zadní Ovenec. Na počátku 17. století zde pro Albrechta z Valdštejna vznikl manýristický letohrádek se zahradou, jehož pozdější ruiny sečtělým pozorovatelům zřejmě připomínaly antickou Troju. Je však též možné, že toto nové pojmenování vzniklo až v souvislosti s okázalou zámeckou novostavbou hraběte Šternberka z let 1679–1703, náležící dnes k nejvýznamnějším českým barokním památkám.

Když Praha za noci zářila neonem…

Když Praha za noci zářila neonem…

Nakladatelství Paseka vydává již řadu let pozoruhodnou edici ZMIZELÁ PRAHA, v níž nás prostřednictvím historických fotografií a zasvěcených komentářů seznamuje s tím, jak vypadala Praha v minulosti, s tím, co nenávratně zmizelo. Svazky této záslužné edice jsou zaměřeny jednak na jednotlivé čtvrti, jednak také tematicky, například na továrny, sportoviště, letohrádky, výletní místa, nevěstince, nádraží, tramvajové tratě. Nejnovější díl je věnován pražským neonům a světelným reklamám.

Slavný hotel opět na výsluní

Slavný hotel opět na výsluní

Šlechta, státníci, umělci a další významní hosté se vydali roku 1893 do Tater, aby slavnostně otevřeli Hotel Lomnica, který se měl stát chloubou nově vzniklé osady Tatranská Lomnica. A skutečně tomu tak bylo, stavba navržená „dvorním architektem Tater“ Gedeonem Majunkem (1854–1921) si s příchodem nového investora vysloužila přízvisko První dáma Tater. Návštěvníci se z terasy kochali výhledem na majestátní Lomnický štít, hráli tenis, golf a v zimě sáňkovali. První dáma Tater přestála obě světové války, i když neunikla rabování, přežila i éru komunismu. Osudovou ránu jí zasadilo až období po revoluci. Stavba s výjimečnou atmosférou se proměnila na čtvrt století ve vybydlenou ruinu. Před časem ale povstala jako fénix z popela.

Neratov

Neratov

„V Neratově jsou hvězdy hodně blízko. Když je noční nebe jasné, zažívám pocit blízkosti nekonečna a všeho, čeho mohu být součástí, harmonie a krásy, všeho, co mě přesahuje. Pociťuji obrovskou vděčnost za to, že to mohu vidět a sdílet,“ říká Mons. JOSEF SUCHÁR (60), který s tímto místem spojil svůj život.

Velké Březno - letní sídlo Karla Chotka

Velké Březno - letní sídlo Karla Chotka

Na pravém břehu řeky Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem na vás zpoza kopců vykoukne obec Velké Březno. Místo plné spletitých silniček, nových i starých domů, slepých ulic, ale i paralelních cest. Kdo by řekl, že v téhle změti dopravních komunikací stojí hned dva zámky?

Lístek do Nového světa - výstava

Lístek do Nového světa - výstava

Schyluje se k druhé světové válce. Ne každý tomu, podobně jako v případě hrůzné první války, věří. Naši spojenci se domnívají, že oheň uhasili v Mnichově obětováním českého pohraničí. Přesto dochází 15. března 1939 k okupaci Československa a téhož dne přijíždí do porobené Prahy triumfující Adolf Hitler.

Pavlína Krásná a Pavel Hrubý

Pavlína Krásná a Pavel Hrubý

Je dubnové odpoledne roku 1978, tramvaj číslo 20 sjíždějící z Vinohrad na Václavské náměstí přibrzďuje v zatáčce u Národního muzea. V tu chvíli se napěchovanou dvacítkou rozezní pětiletý hlásek: „Maminko, to je ale velká továrna!“ A mladá matka odpoví se zřetelnou ironií: „Kdepak, Michálku, to je Federální shromáždění ČSSR.“ Ale chlapeček se nedá: „Ne, ne, je to velká továrna!“ Pasažéři se hlasitě smějí, budova není u veřejnosti oblíbená – pro svůj aktuální obsah normalizačních poslanců a také pro svůj vzhled. Všeobecně je tahle nástavba nad prvorepublikovou Peněžní burzou považována za příliš těžkou, temnou, brutální.

Ambras

Ambras

Slyšela jsem hodně o zámku, v němž se ukrývaly poklady, tajná láska i obyčejné lidské štěstí. O architektonické perle sevřené do náruče horských štítů a o místě, v němž se tvořily evropské dějiny. Moje cesta tedy nemohla vést nikam jinam než do Tyrolska, na Ambras.

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 05/18

XANTYPA XANTYPA 05/18

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
7-8/2020

XANTYPA 7-8/2020

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne