Sestra Angelika

Milosrdenství je náš slib

Je upovídaná, velmi otevřená a je s ní legrace. Hodně toho stihne a hlavně se nezdráhá přijímat nové výzvy. Sestra Angelika je řeholnice z řádu kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V rozhovoru popisuje svůj život, nebojí se hodnotit dějiny katolické církve, i své působení v roli vychovatelky problémové mládeže. Vzpomíná na své studium na DAMU i na to, jak ošetřovala umírajícího prezidenta Václava Havla.

 

text Pavel Pechoušek, foto Vojtěch Vlk, autor, ČTK a archiv angeliky Pintířové

 

angelika2jpg.jpg

 

Vy jste vlastním jménem Ivana, jméno Angelika jste přijala se vstupem do řádu?
Ne úplně do řádu. Než jsem vstoupila, byla jsem v kandidatuře, což je období jakéhosi oťukávání. To je jako, když spolu dva lidi začnou chodit. Po dvou letech jsem vstoupila do noviciátu a přijala jméno Angelika. Tehdy jsem ještě mohla kdykoliv vystoupit. Dnes sestry dostávají jméno až s prvními sliby. Jméno je symbolem nového života a jeho volba vychází z nové životní inspirace.
Kdo byl vaší inspirací?
Papež Jan XXIII., vlastním jménem Angelo Roncalli (zvolen r. 1958 – pozn. red.). Už v kandidatuře jsem od sestry, která se o nás starala, dostala knížku FARÁŘ SVĚTA. Sestra mi tehdy říkala, že se pořád něčemu směju, že se mi to bude líbit. Papež Jan XXIII. byl zvolený v se­dmasedmdesáti letech, tehdy se volitelé nemohli dohodnout, ale nakonec dostal důvěru. Asi si mysleli, že toho ve svém věku moc nezkazí. Jan všechny překvapil, když vyhlásil druhý vatikánský koncil. Ve své době způsobil stejný průvan, jako dělá dnes papež František. Začal například vyjíždět z Vatikánu a mluvil o tom, že je třeba církev otevřít světu a věnovat se tomu, co nás spojuje, a ne tomu, co nás rozděluje. Pozval na koncil i nekatolíky, jiné křesťanské církve. Já jsem se původně chtěla jmenovat sestra Roncalli, ale všichni mi říkali, že je to, jako by mi někdo nadával, tak jsem použila ekvivalent jeho křestního jména. Už jsme měli Angelu, Archangelu, Angelinu, tak jsem si zvolila Angeliku. V kongregaci je vždy jen jedna sestra určitého jména.

 

angelika3jpg.jpg
V Děčíně při „květinové plavbě“ po pohřbu Václava Havla, 2. 1. 2012

 


Papež František je často brán jako kontroverzní. Jaký na něj máte názor?
Když člověk umí číst v evangeliu, tak zjistí, že i Ježíš byl velice kontroverzní osoba. Je to stejné jako v řádu, existují určitá pravidla, ale ta jsou jen prostředkem k nějakému cíli. Já musím hlavně vědět, co je cílem a obsahem toho pravidla. Mám ráda sport, hlavně fotbal, kde je to podobné, vždy můžete natrénovat nějaké situace, ale důležité je to, jak přihraju při zápase, a jestli dám gól. Vše se nacvičuje pro tenhle moment. Ježíš sám překračoval nejednu normu, ale nedělal to kvůli tomu, že byl anarchista nebo rebel. Chtěl ukázat, že ně­které normy jsou zkostnatělé, že se staly mrtvou schránkou, a vracel se k obsahu. Totéž dělá papež František. Také porušuje některé normy, ale neporušuje nic, co by církev dva tisíce let nežila.
Čím je pro vás papež obecně?
Nejvyšší duchovní autoritou. V dějinách církve byli různí papežové, současné skandály nejsou nic proti tomu, co církev prožívala před třemi nebo čtyřmi sty lety. Nemyslím ani na dobu Mistra Jana Husa, nejhůře na tom byla církev v době renesance. Ale i když se papež nechoval vždy morálně, nikdy závazně nevydal to, co by bylo v rozporu s morálkou a co by se muselo odvolat.
Máte nějaké špatné vlastnosti?
Už jsem vás upozorňovala, že jsem hrozně upovídaná. Já vím, že hřeším, ale když to takhle řeknu někomu mimo klášter, tak si myslí, že mám milence. Laická veřejnost si hříchy církve spojuje se sexualitou. Pýcha nebo závist a netolerance jsou mnohem horší hřích. Pokud někdo chodí do kostela a přitom pohrdá sousedkou, tak nežije správný život. To například krásně ukazují filmy ANDĚL PÁNĚ 1 a 2. Aby bylo jasno, to neříkám kvůli tomu, že bych měla milence, jen chci ukázat žebříček hodnot.
Jak se vám ANDĚL PÁNĚ 2 líbil?
Moc, viděla jsem ho třikrát. Byla jsem na první předpremiéře, na kterou mě pozval režisér Jirka Strach. Byl tam i kardinál a řada dalších kněží. Jirka Strach je katolík, takže jsme se seznámili skrze víru. Byli jsme na představení i s kluky z výchovného ústavu, kde pracuji, a pak jsem byla i se svým prasynovcem. Klidně bych šla znovu, ta pohádka je silně katolická, což režisérovi někdo vyčítá, já cítím opak. Je tam řada vtipů i situací, kterým katolíci rozumějí lépe než nevěřící člověk.
Když jsme u filmu, znáte filmovou Angeliku?
Znám, viděla jsem ale jen jeden film. Já jsem ročník 1963, pak jsem byla v klášteře, takže jsem ji nemohla vidět, ale v souvislosti s tím filmem mě napadá jedna vtipná historka: V roce 1987 měli komunisti již veliký strach. My jsme slavili blahoslavení Anežky v katedrále svatého Víta. Tehdy začínalo Desetiletí duchovní obnovy (pastorační iniciativa, kterou vyhlásil kardinál František Tomášek – pozn. red.). A komunisté ten večer udělali náhlou změnu televizního programu a zařadili ANGELIKU, aby se lidi dívali na televizi a nešli do kostela. Zajímavé je, že jedna ze sester si v sedmdesátých letech chtěla zvolit jméno Angelika, ale tehdy nemohla, právě kvůli tomu filmu. Já už jsem později problém neměla. Ona sestra se dnes jmenuje Angela.
Nyní pracujete také jako vychovatelka ve výchovném ústavu v Křešíně na Vysočině…
Je to bývalá fara, kterou církev nepotřebovala, tak ji prodala, a dnes je zde středisko výchovné péče. S vedoucím oddělení ve stacionáři jsem se seznámila na táboře pro problémové děti a on mě požádal, abych u nich pracovala. Matka představená s tím souhlasila. Jsou tu kluci od patnácti do osmnácti let, kteří měli zkušenosti s nějakou drogou, býval to pervitin, heroin, dnes spíše marihuana a alkohol. Jedná se o komunitní terapii, sami si vaří, topí, uklízejí. Nejsou tam dobrovolně, většinou mají nařízenou ústavní péči. Ti kluci se učí orientovat se v životě. Patří to do oblasti speciální pedagogiky, kdy se pracuje s lidmi, kteří si sami se sebou nevědí rady. Dnešní doba přináší velkou hektičnost, a pokud na ně rodiče neměli čas a oni do sedmnácti let nic nemuseli, jsou překvapeni, že na ně klademe nějaké povinnosti. Jsem ráda, že se tím můžeme znovu více otevřít světu, jak se o to stará papež František.
Co je v ústavu vaším úkolem?
Vrátit dětem sebevědomí. My máme slib milosrdenství a první řádové sestry ošetřovaly nemocné morem; já jako mor dneška vidím tuto mládež, která není zlá, jen neví, co se sebou. Když to řeknu jejich slovníkem, tak všechno, na co v životě sáhli, „posrali“. K ničemu se nehodí, všechno zkazili. Musíte je mít rád, ukázat jim, že něco umějí, ale přitom je třeba držet hranice, umět ustát to, že jsem v jejich očích darebák, který jim okamžitě nedá to, co chtějí, a navíc po nich něco chce.
Nemáte s nimi problémy?
Asi jako každý jiný vychovatel. Na každého ale jdou trochu jinak. Když chtějí naštvat mě, tak začínají nadávat Pánu Bohu.
Jak se to urážení Boha projevuje?
Když jsou naštvaní, tak mi řeknou, že věřím nesmyslu, že Bůh není a všechno řídí ufoni. Někdy mi začnou i vyloženě nadávat. Často to není kvůli tomu, že mě nemají rádi, ale jsou zoufalí sami ze sebe, nevědí, proč jsou tady, mají dojem, že překážejí. Bývají z rodin, kde rodiče mají další partnery a několikeré partnery, takže oni mají spoustu sourozenců. Nebo se v péči o ně rodiče střídají, případně mají rodiče problém s drogou. Děti se chtějí vyrovnat svým vrstevníkům a tak dál.
Ti kluci nebudou žádní andílkové, nehrozili vám třeba fyzickou likvidací?
Takový kalibr tam nemáme. Spíš se stane, že se pustí sami do sebe. Před několika lety mi vešel do kanceláře jeden kluk s tím, že si chce něco vzít. Když jsem ho zastavila, tak se napřáhl, já si řekla, že neuhnu, on ale couvl, takže jsem to ustála. Kdybych ale chtěla uhnout, tak by mě možná uhodil.
O vás se ví, že se svými svěřenci ráda hrajete fotbal…
Ve škole jsem nezvládla hru v poli, protože jsem to neuběhala, a byla jsem v bráně. I dnes občas chytám a překvapím, že něco chytím. Neumím dávat góly, ale dělám obranu tak, že se na někoho přilepím a hlídám ho. Už jsem se naučila, že když po míči jdu, tak mu ho někdy vykopnu. Jeden z kluků mi říkal: „Proti tobě se špatně hraje, ty to neumíš, ale občas se ti něco povede a já jsem pak za debila.“
Přijde při výchově puberťáků řeč i na sex?
Díky mně docela často. Jsem pro ně v tomto jako červený hadr. O sexuální výchově se mluví zleva, zprava. Já jsem viděla u svých rodičů, že na prvním místě je budování vztahu. Ten je „50 na 50“. Oba musí investovat. Je to těžká práce, ale tam, kde se neopustí, ať přijde, co přijde, je sex vrcholem budování vztahu. Začnu-li tomu druhému věřit, můžeme se stát jedním tělem. Když o tom mluvím před kluky, řeknou mi: „Ty nemůžeš mít sex, co?“ Já jim na to odpovídám, že to neznamená, že žiju bez vztahu. Sexualita jako taková je širší pojem než manželské setkání, projevuje se i v přátelství. Já nejsem nesexuální bytost, pořád jsem žena. Něco by mi mělo chybět, to je jasné. Různí genderoví specialisté si můžou říkat, co chtějí, ale my jsme byli stvořeni jako muž a žena, a když nejsme spolu, tak nám něco chybí. Kdybych při vstupu do kláštera neuvěřila tomu, že to, co mi chybí, dostanu jinudy a jinak než skrze muže a děti, tak by to byl nesmysl. Mým životním partnerem je Bůh. Za deset let, co pracuji v ústavu, už bych neměla prostor na vlastní děti, ty kluky jsem adoptovala srdcem. Jsem nastavená tak, že kdybych měla manžela, chtěla bych mít velkou rodinu se spoustou dětí a byla bych v domácnosti. Tak jsem si to představovala asi v deseti letech, když jsem se stala tetou. Ženu naplňuje, když je manažerkou domácnosti, což není maličkost.

 

angelikajpg.jpg

 


Řádovou sestrou jste musela být před rokem 1989 tajně. Neobjevil se ve vašem životě nějaký muž?
Pracovala jsem v nemocnici jako zdravotní sestra a nikdo nevěděl, že jsem zároveň řádová sestra. Objevil se tam muž, který o mě měl zájem, a já jsem se do něj zamilovala. Stalo se to před doživotními sliby a mohla jsem tedy odejít, ale pak jsem si to srovnala v hlavě a zjistila, že odejít nechci, že s tím mužem by to nebyla moje životní cesta. Uvědomila jsem si, že kdybych se vdala, něco v sobě zradím.
Vychováváte studenty i na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Co tato práce obnáší?
Chodí tam většinou studentky, které poté nastoupí jako učitelky v mateřské školce nebo vychovatelky. Já tam učím dramatickou výchovu, vystudovala jsem tento obor na DAMU, promoci jsem měla v roce 2011. Také se starám o Papežská misijní díla při pražské arcidiecézi. Naši generální představenou o to požádal kardinál Duka.
Také jste na stanici Český rozhlas 2 moderátorkou pořadu JAK TO VIDÍ…, do kterého si zvete zajímavé hosty …
Nevím, proč oslovili právě mě. Třikrát jsem moderovala noční mikrofórum a tehdejší šéfredaktor Jaromír Ostrý mi tenhle pořad nabídl. Trvá to již dva a půl roku. Snažím se hledat hosty, vyzpovídat je a zjistit jejich pohled na svět. Poslední byla například Pavlína Hudcová, která získala cenu Gratias Tibi. Je to dvaadvacetiletá studentka ČVUT z Ondřejova. Její děda i otec byli astronomové a ona přišla s projektem Zachraňte tmu. Řešila, jaký vliv má světelný smog na člověka, na zvířata, na bezpečnost, a vytvořila program osvěty pro děti.
Máte i svůj facebookový profil a jste na něm velice aktivní. Jaký máte názor na sociální sítě?
Každá věc je zneužitelná. Můžu tam trávit mnoho hodin denně, úplně se ztratit. Ale přihlásila jsem se tam kvůli mladým, abych zjistila, o co jde. Teď udržuji kontakt s těmi, kteří už odešli ze stacionáře. Večer vyřizuji poštu, mám asi dva a půl tisíce přátel, občas mě někdo požádá o modlitbu, někdo mi vynadá… Musí se s tím umět zacházet, ale myslet si, že Facebook je špatný, není správný názor.
Vy jste jeptiška, pedagožka, zdravotní sestra, redaktorka, píáristka. Zapomněl jsem na něco?
Nevím, ale všechno se dostavilo samo. Nic jsem nenaplánovala. Všechno vyrůstá z původního povolání. Kdysi jsem si myslela, že budu pouze zdravotní sestra, ale už ve čtrnácti letech, ještě před vstupem do kláštera, jsem také chtěla studovat činohru. Nakonec jsem začala s dramatickou výchovou, což je jiný „level“ než činohra, ale vlohy asi nějaké mám, protože jinak bych se tam nedostala. Všechno vyrůstá ze vztahu s Bohem, jinak bych to ani nemohla stihnout. Bůh mi dodává odvahu překročit vlastní stín. On po člověku nechce málo, snaží se maximálně rozvinout všechny vlohy, které v něm jsou, ale zároveň neznásilňuje.

 

baner-clanek


Jste často ve styku s bratrem?
Bratr pracuje v Sušici jako kněz. Je také hlavním kaplanem řádu maltézských rytířů. Teď jsme se potkali na pouti v Lourdech. On se staral o poutníky a já o nemocné. Potkali jsme se při mši, věděla jsem, že tam bude, ale neměli jsme na sebe čas. Jezdíváme spolu na dovolenou, potkáváme se, když jsme doma na ná­vštěvě u sester. Moji sourozenci jsou moje rodina, ale ta nejbližší rodina je klášter; občas tu i něco uklidím, udělám něco pro komunitu, hlídám například kostel při Noci kostelů, samozřejmě tu trávím i Vánoce.
Jak často jezdíte do rodných Žihobců?
Máme šestnáct dní dovolené, které trávíme se svými příbuznými. V srpnu je žihobecká pouť, to jsem zhruba jeden týden doma. Když žila maminka a starala se o ní sestra, měla jsem dovoleno jezdit domů každý měsíc na víkend, abych s péčí o maminku sestře pomohla. Byly u nás také sestry, které mohly být doma i půl roku, aby se postaraly o nemocného tatínka.

 

Celý rozhovor si přečtete v tištěné Xantypě, která vychází 29. 8. 2017. Objednat si Xantypy můžete i zde

 

XANTYPA audio

Audio Xantypa za 49 Kč a pro předplatitele zdarma!

Postup ke stáhnutí mp3 

1) Napište email na internet@xantypa.cz

2) Přijde Vám zpět email s informacemi o platbě

3) Po obdržení platby na účet vám zašleme články v mp3

4) Pro předplatitele zdarma

 

XANTYPA 09/17 - výběr z článků

Před osmdesáti lety zemřel Tomáš Garrigue Masaryk

Před osmdesáti lety zemřel Tomáš Garrigue Masaryk

Do svých čtyřiaosmdesáti let se Tomáš Garrigue Masaryk těšil dobrému zdraví a obdivuhodné psychické kondici. S plným nasazením se věnoval všem státnickým povinnostem, plynoucím z výkonu jeho prezidentského úřadu, kromě toho se snažil vědecky a literárně pracovat a podílel se na reedicích svých literárních děl. Ještě při oslavě patnáctého výročí vzniku Československé republiky, 28. října 1933, projel na koni Prahou; v prosinci 1933 se v třeskutém mrazu zúčastnil v Hostivaři pohřbu bývalého ministerského předsedy Antonína Švehly. V té době prožíval i své poslední citové vzplanutí k sochařce Heleně Scholzové-Železné, s níž se sblížil v létě 1932 v Topoľčiankách, kde vytvářela jeho sochu, a až do jara 1934 s ní udržoval čilou korespondenci.

Jeanne Moreauová

Jeanne Moreauová

Francouzský film TĚLO DIANY, který koncem roku 1968 vznikal v koprodukci s československou kinematografií, není filmovou historií zvlášť ceněn, ale díky tomu, že se částečně natáčel v Praze, poskytl mi coby novopečené redaktorce měsíčníku Film a doba neocenitelnou příležitost seznámit se s jeho hlavní představitelkou Jeanne Moreauovou a dokonce s ní udělat rozhovor, který pak vyšel v prvním čísle ročníku 1969.

Elvis Presley

Elvis Presley

Před čtyřiceti lety 16. srpna 1977 zemřel v Memphisu hudebník, bez něhož by současná moderní populární hudba vypadala zcela jinak. Král rock-and-rollu Elvis Presley, který stál u kolébky muziky, od té doby nazývané rock.

Jan Míša Černý

Jan Míša Černý

Když ho navštívíte v jeho zaměstnání, dostanete na památku leporelo s medvědy, pohled s medvědy, kalendář s medvědy, pokud si přivedete malé dítě, pochutná si na darovaném Brumíkovi. Na stěnách okolo vás visí obrázky hnědých huňáčů a na křeslech sedí plyšoví medvědi různých velikostí…

Andy Warhol: Gigant

Andy Warhol: Gigant

Ve filmu DOBRÝ DEN, PANÍ CAMPBELLOVÁ! se herečka Gina Lollobrigida, která předstírá, že je válečnou vdovou po neexistujícím kapitánu Campbellovi, přizná, že si své jméno vybrala podle Campbellovy polévky v plechovce. Druhé americké slovo, které znala, byla Coca-Cola, a jak namítla, Cocacolová se pochopitelně jmenovat nemohla. Možná, že málo scházelo, aby se jeden z nejslavnějších umělců 20. století, Andy Warhol, potýkal se stejným problémem. Totiž kdyby se jeho otec, mající strach z vojenské služby, neodhodlal v roce 1909 emigrovat do Ameriky, na východním Slovensku v rusínské komunitě by asi moc amerických výrazů k dispozici nebylo. Nakonec ani matka Andyho Warhola, která se o něho a jeho dva bratry starala v době, kdy otec pracoval jako horník v Západní Virginii, se nikdy anglicky náležitě nenaučila. Zajímavé je, že oba zmíněné objekty, jak Campbellova polévka v plechovce, tak Coca-Cola, se staly jedněmi z nejprezentovanějších ve Warholově tvorbě.

Antonín Gondolán

Antonín Gondolán

To je název nejznámějšího alba Antonína Gondolána, skladatele, zpěváka a multiinstrumentalisty, které nahrál v roce 2004 po svém působení v zahraničí se svým Gondolán trio. Antonín Gondolán, nejvýraznější romská osobnost pop-music bývalého Československa, oslavil v červnu pětasedmdesátiny a chystá dvojcédé s unikátní sestavou interpretů současných mladých hvězd z Čech i Slovenska.

Jan Svěrák

Jan Svěrák

V polovině srpna vstoupilo do našich kin retro PO STRNIŠTI BOS, které režisér Jan Svěrák natočil na motivy stejnojmenné autobiografické knížky svého otce Zdeňka Svěráka. Děj filmu, který rozehrává příhody malého Edy Součka a jeho rodičů i příbuzných, je situován do válečných dob. Předchází tak výjevům z OBECNÉ ŠKOLY, jež se stejnými hlavními postavami mapovala údobí před komunistickým převratem. S autorem úspěšných filmových hitů, které už čtvrt století baví diváky všech generací, jsme si povídali o okolnostech vzniku jeho novinky. Jan Svěrák mi vyprávěl i o svých nerealizovaných projektech a o tom, co v dnešních spletitých dobách znamená odvaha.

Vladimír Koza

Vladimír Koza

Vladimír Koza jako první v České republice provedl v roce 1993 nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně s českým dárcem. Založil Český národní registr dárců dřeně a Nadaci pro transplantace kostní dřeně, díky čemuž mohly být zachráněny tisíce lidských životů. Byl to vizionář s obrovským pracovním nasazením a současně s hluboce lidským přístupem k nemocným. Člověk s bytostnou potřebou svobody, přirozenou autoritou, sebevědomý, ale zároveň pokorný. Neokázalý, se smyslem pro humor, na většině fotografií a televizních záběrů se usmívá. Lékař, jakého by si přál mít vedle sebe každý, kdo vážně onemocní. Nebyl mu vyměřen dlouhý život, zemřel před pěti roky v nedožitých osmapadesáti letech. Ale svůj čas vrchovatě naplnil. O panu primáři jsem si povídala s jeho dcerami Naděždou Lasotovou a Markétou Sobotovou.

Jana Fabiánová

Jana Fabiánová

Než se Jana narodila, její mamince Nadě Urbánkové řekla herečka a vědma Helena Růžičková: „Bude to holka a bude mít neskutečný talent na muziku, pohyb a jazyky, a ty se vůbec neopovažuj jí v tom bránit! Je to špička vaší rodinné pyramidy a právě ona bude nejlepší.“ Předpověď se splnila a Jana Fabiánová se prosadila i za velkou louží, kde vystupuje jako Yanna Fabian se skupinou The Infinite Seas.

Lidé - výběr z článků

Jitka Zelenková

Jitka Zelenková

Albem INTIMITY oslaví Jitka Zelenková sotva uvěřitelných padesát let v křehké profesi zpěvačky. Udržet se takovou dobu ve špičce populární hudby rozhodně není jen tak.

Hana Jirmusová Lazarowitz

Hana Jirmusová Lazarowitz

Český Krumlov se pyšní mnoha architektonickými skvosty. Jedním z nich je bezesporu také renesanční budova někdejšího městského pivovaru, v jejíž velkolepých prostorách dnes sídlí světově proslulé Egon Schiele Art Centrum. O jeho minulosti i současnosti hovořila XANTYPA s ředitelkou Hanou Jirmusovou Lazarowitz.

Josef Engliš

Josef Engliš

Rozumělo se jaksi samo sebou, že „u Baťů“ ve Zlíně muselo být všechno nejdokonalejší, největší, nejvýkonnější, zkrátka nejlepší. Platilo to i o letecké dopravě, kterou se již od dvacátých let snažil prosadit zakladatel firmy Tomáš Baťa. V době těsně před okupací, v roce 1939, čítala flotila letadel firmy Baťa již 53 strojů a její součástí byla i chlouba a kuriozita tehdejší techniky – vírník Cierva C-30, i když sloužil převážně jako atrakce při častých leteckých dnech. Jedním z kapitánů zlínské vzdušné flotily byl olomoucký rodák Josef Engliš, technický vedoucí leteckého oddělení firmy Baťa. Byl to vysoce kvalifikovaný profesionál, o němž se vědělo kromě jiného, že ve firmě patří k těm několika málo lidem, kteří si mohou dovolit říci šéfovi ne.

Jaro Rataj

Jaro Rataj

Z recepčního s doktorátem se Slovák Jaro Rataj vypracoval v úspěšného rakouského hoteliéra. Na rozhovor přijel do Prahy z jižního Burgenlandu vlakem. Šéf termálního resortu Allegria přicestoval se svojí ženou, s níž tvoří pár už dvaadvacet let. Se smíchem vysvětlovali, že zvolili vlak, protože se tak vyhnuli setrvalým komplikacím na naší D1. Tušila jsem, že mě nečeká setkání s akurátním byznysmenem, protože jsem si na YouTube pustila hymnu resortu, kterou nazpíval se svými zaměstnanci. Z klipu jsem nabyla dojmu, že jsou buď dobře placenými herci, anebo vidím opravdu sehraný tým. Pochvalné recenze, jednaosmdesátiprocentní obsazenost či ocenění Vítěz roku 2018 Travelersˇ choice však dává tušit, že Jaro Rataj dokáže lidi kolem sebe motivovat. Jak to dělá? A jak se za posledních patnáct let proměnil výběr míst, kde chceme strávit dovolenou?

Viktor Zavadil

Viktor Zavadil

Jednadvacátého srpna, symbolicky v den padesátého výročí okupace Československa armádami pěti států Varšavské smlouvy, měl premiéru film Roberta Sedláčka JAN PALACH. Hlavní roli vytvořil Viktor Zavadil, s nímž jsme se k rozhovoru sešli 10. srpna, v předvečer dne, kdy by bylo Janu Palachovi sedmdesát let.

Lucie Polišenská

Lucie Polišenská

Herečku Lucii Polišenskou (1986) jsem jako výrazný, nezaměnitelný typ zaregistroval už při studentských představeních pražské DAMU v divadle Disk. Její projev byl suverénní, energický a například i v prezentované tragédii VÉVODKYNĚ Z AMALFI dával tušit, že interpretčin komediální potenciál je výrazný.

Biolog a farář Marek Orko Vácha

Biolog a farář Marek Orko Vácha

Vinná réva, slunečnice, výhled na Pálavu, blízkost Národního parku Podyjí. Také krásný poutní kostel, kde měl roku 1726 primici Prokop Diviš. To jsou Lechovice u Znojma, kde spravuje svou farnost katolický kněz, přírodovědec a odborník na lékařskou etiku Marek Orko Vácha. „Lechovice jsou nejlepší farnost ve vesmíru, kterou jsem mohl dostat. Jen si to představte: jdu otevřít kostel a lítá tam dudek, jindy zase luňák červený. Dvě stě metrů za kostelem jsem objevil pro biologii novou lokalitu pestrokřídlece podražcového, což je fantastický motýl.“ A u motýlů jsme se také sešli k rozhovoru. Tentokrát to bylo v jejich chrámu – ve skleníku Fata Morgana v pražské botanické zahradě. Právě tam probíhal proces jejich zrození.

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser

Jak se tehdy asi cítil, když se v médiích objevila zpráva – cituji: „Ředitelem Národního divadla Brno se od 1. listopadu 2014 stane dosavadní umělecký šéf činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Martin Glaser. Jeho jmenování dnes schválila na doporučení odborné komise Rada města Brna.“ (zdroj ČTK)

Jonny Lang

Jonny Lang

Bluesman, který má ve svých třiceti šesti letech za sebou přes dvě dekády vystupování a nahrávání desek, získal svoji první platinovou nahrávku, když mu bylo patnáct. Po několika bouřlivých letech se v roce 2001 usadil, oženil se s herečkou Haylie Johnsonovou, s níž má pět dětí. Na svém turné s poslední deskou SIGNS se zastavil i v Praze, kde jsme si povídali o životě a hudbě před jeho vystoupením v Lucerna music baru.

Podnikatel Miloš Vajner chce dělat radost druhým

Podnikatel Miloš Vajner chce dělat radost druhým

Liberecké zábavní centrum Babylon už dnes není třeba obšírně představovat. Jeho autor Miloš Vajner však nadále vymýšlí nové druhy zábavy. Nyní působí na golfovém hřišti Ještěd, asi patnáct kilometrů od Liberce, kde již dříve vybudoval adventure golf a IQkoutek s interaktivními exponáty. Už třetím rokem tu vytváří zábavně poučný lesopark. Je plný kvízů, logických hádanek, naučných stezek, lanových prolézaček nebo dřevěných domečků. To celé na ploše o velikosti třinácti fotbalových hřišť.

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 09/17

XANTYPA XANTYPA 09/17

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
XANTYPA 11/2018

XANTYPA XANTYPA 11/2018

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne