XANTYPA - Kontakty

Šéfredaktorka
Michaela Gübelová

Zástupkyně šéfredaktorky
Pavlína Kourová

Vedoucí vydání
Ludvík Procházka

Art director
Daniel Zewdie

Grafik
Jiří Hrnek

Obchodní ředitelka
Markéta Smílková
e-mail: smilkova@xantypa.cz
tel.: +420 257 312 206

Inzertní oddělení
Patricie Svobodová
e-mail: svobodova@xantypa.cz

Distribuce a předplatné
Daniela Herdová a Luboš Machoň
e-mail: herdova@xantypa.cz

Webové stránky
Jiří Hrnek
e-mail: hrnek@xantypa.cz

Sekretariát
Marta Bečková
e-mail: sekretariat@xantypa.cz
tel.: +420 257 312 206

Jazyková redakce
Vitězslav Čížek

Stálí spolupracovníci
Tomáš Bartošek, Ondřej Bezr, Jaroslav Císař, Vítězslav Čížek, Lukáš David, Martin Daneš, Lucie Drahoňovská, Martin Fendrych, Jana Flašková, Jan Foll, Vladimír Karfík, Petr Koura, Martin Krafl, Jiří P. Kříž, Ivan Kytka (Londýn), Zuzana Ledererová (Brno), Lenka Lindaurová, Jan Lukeš, Marta Kucharová Mentzlová (Bratislava), Tereza Moravcová (Paříž), Jana Pertáková, Marcel Sauer, Magdalena Šebestová, Anna Šerých, Pavel Taussig, Vašek Vašák, Vojtěch Vlk

Adresa redakce
Václavské Náměstí 18, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@xantypa.cz
www stránky: www.xantypa.cz

Zakladatel:
PhDr. Milan Sládek, Ph.D., MA

Zakládající a čestná šéfredaktorka:
Magdalena Dietlová

Nakladatel a vydavatel:
XANTYPA PUBLISHING, s.r.o.
Na vrších 1491/9, 100 00 Praha 10-Vršovice | IČ: 07844760 | registrace: MK ČR E 7063 | ISSN 1211–7587

Reprodukce:
Typos, tiskařské závody, s.r.o

Tisk:
Triangl, a.s., Česká republika

Veškeré informace o předplatném pro ČR a zahraničí vyřizuje a zajišťuje
SEND Předplatné – www.send.cz
Tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370 (po-pá 8.00 – 18.00)
www.send.cz/xantypa nebo e-mail xantypa@send.cz

Předplatné pro SR vyřizuje a objednávky příjmá L. K. Permanent, Spol. s r.o.,
Hattalova 12 A, 831 03 Bratislava, pí. Heršlová
tel.: 004212/44 45 37 11, fax: 004212/44 37 33 11
e-mail: herslova@lkpermanent.sk

Rozšiřují společnosti holdingu PNS, a.s., Press Média (Bratislava). Podávání novinových zásilek povoleno Českou Poštou, s.p., Odštěpný Závod Přeprava, č.j. 3277/95 ze dne 10. 10. 1995, a OZSEČ Ústí Nad Labem ze dne 6. 2. 1998, j. zn. p-641/98.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Přetiskování jakýchkoli materiálů, článků, jakož i zveřejňování fotografií a kreseb pouze se souhlasem redakce.