XANTYPA - Kontakty

Šéfredaktorka
Michaela Gübelová

Zástupkyně šéfredaktorky
Pavlína Kourová

Vedoucí vydání
Ludvík Procházka

Art director
Daniel Zewdie

Grafik
Jiří Hrnek

Obchodní ředitelka
Markéta Smílková
e-mail: smilkova@xantypa.cz
tel.: +420 257 312 206

Inzertní oddělení
Patricie Svobodová
e-mail: svobodova@xantypa.cz

Distribuce a předplatné
Daniela Herdová a Luboš Machoň
e-mail: herdova@xantypa.cz

Webové stránky
Jiří Hrnek
e-mail: hrnek@xantypa.cz

Sekretariát
Marta Bečková
e-mail: sekretariat@xantypa.cz
tel.: +420 257 312 206

Jazyková redakce
Patricie Petrusová

Stálí spolupracovníci
Tomáš Bartošek, Vítězslav Čížek, Martin Daneš, Martin Fendrych, Jana Flašková, Filip Habart, Vladimír Karfík, Ivan Klíma, Martin Krafl (Vídeň), Jiří P. Kříž, Zuzana Ledererová (Brno), Martina Leierová (New York), Lenka Lindaurová, Vojtěch Lindaur, Jan Lukeš, Zuzana Mináčová, Jana Pertáková, Eduard Stehlík, Anna Šerých, Pavel Taussig, Vojtěch Vlk

Adresa redakce
Václavské Náměstí 18, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@xantypa.cz
www stránky: www.xantypa.cz

Zakladatel:
PhDr. Milan Sládek, Ph.D., MA

Zakládající a čestná šéfredaktorka:
Magdalena Dietlová

Nakladatel a vydavatel:
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Kovohutě 530, Příbram VI – Březové Hory, 261 81 Příbram
registrace: MK čR E 7063
ISSN 1211–7587

Generální ředitel:
Ing. Jan Moudrý

Reprodukce:
Typos, tiskařské závody, s.r.o

Tisk:
Triangl, a.s., Česká republika

Veškeré informace o předplatném pro ČR a zahraničí vyřizuje a zajišťuje
SEND Předplatné – www.send.cz
Tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370 (po-pá 8.00 – 18.00)
www.send.cz/xantypa nebo e-mail xantypa@send.cz

Předplatné pro SR vyřizuje a objednávky příjmá L. K. Permanent, Spol. s r.o.,
Hattalova 12 A, 831 03 Bratislava, pí. Heršlová
tel.: 004212/44 45 37 11, fax: 004212/44 37 33 11
e-mail: herslova@lkpermanent.sk

Rozšiřují společnosti holdingu PNS, a.s., Press Média (Bratislava). Podávání novinových zásilek povoleno Českou Poštou, s.p., Odštěpný Závod Přeprava, č.j. 3277/95 ze dne 10. 10. 1995, a OZSEČ Ústí Nad Labem ze dne 6. 2. 1998, j. zn. p-641/98.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Přetiskování jakýchkoli materiálů, článků, jakož i zveřejňování fotografií a kreseb pouze se souhlasem redakce.