XANTYPA - Kontakty

Vydavatel
David Matouš

Vedoucí vydání
Ludvík Procházka

Art director
Daniel Zewdie

Grafik
Jiří Hrnek

Marketing a inzerce
e-mail: marketing@xantypa.cz

Distribuce a předplatné
Daniela Herdová a Luboš Machoň
e-mail: herdova@xantypa.cz

Webové stránky
Jiří Hrnek
e-mail: hrnek@xantypa.cz

Sekretariát
Marta Bečková
e-mail: sekretariat@xantypa.cz
tel.: +420 257 312 206

Jazyková redakce
Vitězslav Čížek

Stálí spolupracovníci
Tomáš Bartošek, Ondřej Bezr, Jaroslav Císař, Vítězslav Čížek, Martin Daneš, Lukáš David, Lucie Drahoňovská, Martin Fendrych, Jan Foll, Nataša Kameš, Vladimír Karfík, Martin Krafl, Jiří P. Kříž, Ivan Kytka (Londýn), Zuzana Ledererová (Brno), Lenka Lindaurová, Marta Kucharová Mentzlová, Tereza Moravcová (Paříž), Jana Pertáková, Leoš Šedo, Anna Šerých, Vašek Vašák, Vojtěch Vlk, Petr Weigl


Adresa redakce
Václavské Náměstí 18, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@xantypa.cz
www stránky: www.xantypa.cz

Zakladatel:
PhDr. Milan Sládek, Ph.D., MA

Zakládající a čestná šéfredaktorka:
Magdalena Dietlová

Nakladatel a vydavatel:
XANTYPA PUBLISHING, s.r.o.
Na vrších 1491/9, 100 00 Praha 10-Vršovice | IČ: 07844760 | registrace: MK ČR E 7063 | ISSN 1211–7587

Reprodukce:
Typos, tiskařské závody, s.r.o

Tisk:
Triangl, a.s., Česká republika

Veškeré informace o předplatném pro ČR a zahraničí vyřizuje a zajišťuje
SEND Předplatné – www.send.cz
Tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370 (po-pá 8.00 – 18.00)
www.send.cz/xantypa nebo e-mail xantypa@send.cz

Předplatné pro SR vyřizuje a objednávky příjmá L. K. Permanent, Spol. s r.o.,
Hattalova 12 A, 831 03 Bratislava, pí. Heršlová
tel.: 004212/44 45 37 11, fax: 004212/44 37 33 11
e-mail: herslova@lkpermanent.sk

Rozšiřují společnosti holdingu PNS, a.s., Press Média (Bratislava). Podávání novinových zásilek povoleno Českou Poštou, s.p., Odštěpný Závod Přeprava, č.j. 3277/95 ze dne 10. 10. 1995, a OZSEČ Ústí Nad Labem ze dne 6. 2. 1998, j. zn. p-641/98.

Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Přetiskování jakýchkoli materiálů, článků, jakož i zveřejňování fotografií a kreseb pouze se souhlasem redakce.