Šlechta ve službách Masarykovy republiky

Výstava přibližuje portréty osobností z řad české historické šlechty, které přijaly pozitivně vznik československého státu v roce 1918 a vstoupily do jeho služeb. Šlechta je pokládána apriori za odpůrkyni republikánského státního zřízení, přesto mezi ní nalezneme několik osobností (bratři Antonín, František a Zdeněk Bořek-Dohalští, Jindřich Kolowrat-Krakovský, Max Lobkowicz či František Schwarzenberg), které spojoval respekt k prezidentu Masarykovi. Své ztotožnění s první republikou pak tito šlechtici plně prokázali v časech nacistické okupace a komunistické totality, kdy proti oběma režimům bojovali. Odkaz Masarykovy osobnosti je provázel celý jejich život, což dokládá i skutečnost, že např. Jindřich Kolowrat se po roce 1989 zasloužil o obnovu Masarykova ústavu AV ČR. Některým z nich byl v 90. letech dokonce udělen Řád TGM. Výstava se koná při příležitosti 160. výročí narození prezidenta Masaryka a prohlédnout si ji lze od 6. března do 2. května v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech.
Foto: František a Jiří Dohalští, text ZDENĚK HAZDRA
 

Aktuální vydání
1/2020

XANTYPA 1/2020

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne