Časopis Xantypa uděluje cenu Ď in memoriam MUDr. Vladimíru Kozovi

Jako poděkování za obrovský kus práce, který vykonal v oblasti hematoonkologie, za jeho nevšední nasazení, neokázalost a hluboce lidský přístup k pacientům.

Cena

Cenu Ď časopisu Xantypa přišla vyhlásit PhDr. Michaela Güblová, šéfredaktorka.

Potlesk

Při vyřčení jména MUDr. Vladimíra Kozy (in memoriam) mu celý sál vzdal hold potleskem vestoje.

Jako první provedl v roce 1991 v Československu transplantaci kostní dřeně, založil Nadaci pro transplantaci kostní dřeně a Český národní registr dárců kostní dřeně, díky čemuž mohly být zachráněny tisíce lidských životů. Na pana primáře Vladimíra Kozu může být naše země právem hrdá. Je mi ctí, že mohu cenu předat do rukou jeho dcer – paní Mgr. Naděždě Lasotové a MUDr. Markétě Sobotové, které, jakožto členky správní rady Českého národního registru dárců kostní dřeně, pokračují v díle svého tatínka. Ještě bych ráda dodala, že můj vztah k dr. Kozovi je velmi osobní. Léčil totiž moji maminku a když jsem kvůli ní pana doktora tehdy v nemocnici navštěvovala, netušila jsem, že on sám je tak vážně nemocný.

PhDr. Michaela Gübelová
šéfredaktorka

Předání

zleva: Cenu Ď časopisu Xantypa přišly převzít dcery primáře Vladimíra Kozy - MUDr. Markéta Sobotová, Mgr. Naďa Lasotová.

Předání

zleva:MUDr. Markéta Sobotová, PhDr. Michaela Gübelová a Mgr. Naďa Lasotová.

Aktuální vydání
XANTYPA 05/18

XANTYPA XANTYPA 05/18

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne