Křesťanské Vánoce

 141cc1db3a554f42f74f6de9bd607462jpg.jpg

c6e60830abb819b8be895918c06bdd0bjpg.jpg

Projekt Betlémy 2018

 

Projekt Betlémy 2018 je sedmým ročníkem, který má umožnit návštěvníkům snadnější prohlídku betlémů nejen v centru Prahy. Od 24. prosince, po celé vánoční období, jsou tyto betlémy vystaveny v pražských kostelech. Pro snadnou orientaci vydalo na začátku prosince Arcibiskupství pražské tiskový propagační materiál – plakát a brožurku s historií jednotlivých zapojených betlémů, která je k dispozici v zapojených pražských kostelech, na recepci Arcibiskupství pražského, Pražské informační službě i v dalších turistických informačních centrech. Součástí skládačky je časový rozpis, kdy a kde je možné betlémy v jednotlivých kostelech navštívit, informace o historické a umělecké hodnotě betlémů i čas nedělních bohoslužeb. Projekt Betlémy 2017 je součástí projektu Křesťanské Vánoce, který se koná po celé České republice.

 

Aktivita je propojena s akcí Betlémské světlo, kterou organizuje Junák – český skaut, z.s. (rozdávání světla vezeného přímo z jeskyně v Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus), které bude v kostelech u betlémů svítit a v předem dané časy bude k dispozici zájemcům k odnesení. Dne
16. prosince 2018 proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla ve třech katedrálách: v Brně na Petrově v 9 hodin a v Praze u svatého Víta, Vojtěcha a Václava a v Olomouci u svatého Václava v 10 hodin. Toto partnerství přispívá k posílení poselství o smyslu Vánoc, větší propagaci a zvýšení informovanosti o obou příbuzných akcích.

 

baner-clanek

V pražské brožurce Betlémy 2018 se prezentuje 36 betlémů.

Poprvé se letos do projektu přidal i následující betlémy:

Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie

Betlém v Záběhlicích, s poměrně malými figurkami, vznikal postupnou aktivitou farníků od poloviny 19. století. Je tvořen sádrovou figurální částí a stájkou. Jesličky doplňuje v pozadí obraz s biblickou krajinou. Velikost betlému odpovídá rozměrům kostela. Betlém, umístěný v přední části kostela, je stále udržován i drobně doplňován – je živý.

Praha 17 - Řepy, kostel Panny Marie Vítězné, Bílá Hora

Betlém s malými figurkami a zbořeništěm pod vysokou skálou s pěkně provedeným městem, je lidovou prací, pravděpodobně z Příbramska. Takové figurky řezali tamní jesličkáři pro prodej na poutním místě Svatá Hora a také pro pražské Mikulášské trhy. I tento betlém je svým lidovým pojetím jistou výjimkou mezi pražskými chrámovými betlémy. V roce 2008 figurální část opravil Jan Roda. Betlém je stavěn v ambitech v rohové kapli sv. Václava.

Praha 17 - Řepy, kostel Svaté Rodiny

Již na první pohled jsou patrny znaky řezbářské práce Františka Vratislava Buka. Betlém pochází z počátku 20. století. Stavění betléma je zde spojeno s obnovením tohoto kostela kolem roku 2000.

 

Všechny kostely z celé České republiky, jsou k dohledání na: http://www.krestanskevanoce.cz/.

Projekt je doplněn i vánoční hrou pro děti Sestav si svůj betlém. Tentokrát v provedení od akad. mal. Jindry Hubkové. V každém zapojeném kostele je pro děti k dispozici do vyčerpání

zásob jedna z 31 postaviček s biblickým citátem na zadní straně figurky.

 

Bližší informace jsou k dispozici na https://www.krestanskevanoce.cz, http://www.krestanskevanoce.cz/?d=praha&k=, https://www.krestanskevanoce.cz/programy/all/-/0/0/1/8388608, http://www.betlemskesvetlo.cz/ nebo i u partnera projektu Dopravního podniku hl. m. Prahy www.dpp.cz.

 

Arcibiskupství pražské

Mgr. Kristina Poláčková, tel: 602 788 976, e-mail: polackova@apha.cz, fundraiser AP

MgA. Stanislav Zeman Ph.D., MBA, tel: 724 882 842, e-mail: Stanislav.Zeman@apha.cz, tiskový mluvčí AP

 

Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.
Lukáš Pechoušek, tel. 606 154 878, e-mail: pechane@hotmail.com, zpravodaj krajské rady Junáka pro projekty a akce

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP)

Mgr. Soňa Jindráková, tel. 606 079 174, e-mail: JindrakovaS@dpp.cz, odbor Marketing a komunikace

Aktuální vydání
XANTYPA 12/2018

XANTYPA XANTYPA 12/2018

Obsah vydání

Inzerce
banner_predplatne